Siirry sisältöön

Keskuspuhdistamon asemakaavojen luonnokset nähtävillä

Julkaistu 9.9.2016 9.44

Tampereen Sulkavuoreen suunnitellun seudullisen keskuspuhdistamon rakentamisen valmisteluun liittyvistä neljästä asemakaavasta on tehty luonnokset, jotka ovat liiteaineistoineen nähtävänä 6.10.2016 saakka Tampereen kaupungin verkkosivuilla ja Palvelupiste Frenckellissä (os. Frenckellinaukio 2 B). Valmisteluaineistoja esitellään keskiviikkona 21.9.2016 klo 17.30 alkaen Tredun Koivistonkylän toimipisteen auditoriossa (os. Koivistontie 31, ent. ammattikoulu).

Valmisteluvaiheessa nähtävillä olevassa aineistossa on muun muassa kunkin alueen kaavaluonnos, havainneaineistoa ja alueilta tehtyjä selvityksiä. Heti kaavahankkeen aluksi järjestettiin yleisötilaisuuksia, jotta asukkaat saavat tietoa ja suunnittelija saavat palautetta.

Asemakaavojen suunnittelualue sijaitsee Tampereen keskustan kaakkoispuolella ja Pyhäjärven itäpuolella. Suunnittelualue on noin kolme kilometriä pitkä kaartuva vyöhyke, joka ulottuu Viinikanlahden nykyisen jätevedenpuhdistamon alueelta Vihilahden ja Rautaharkon kautta Sulkavuoren kaakkoispuolelle.

Kaikkien neljän kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 73 hehtaaria, josta maanpäälliset kaava-alueet ovat noin 54 hehtaaria ja maanalaiset kaava-alueet noin 19 hehtaaria. Keskuspuhdistamolle ja siihen liittyvälle maanalaiselle rakentamiselle kuten siirtotunneleille varataan asemakaavoissa riittävät tilat.

Maanpäällisten kaavojen alueista viheralueita yhteensä noin 36 hehtaaria, josta suojaviheralueita noin 15 hehtaaria ja lähivirkistys- ja puistoalueita noin 21 hehtaaria.

Seudullinen tulevaisuuden ratkaisu

Tampereen seudun keskuspuhdistamo on Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien yhteishanke, jonka tarkoituksena on toteuttaa seudullisten vesihuollon ja maankäytön kehittämissuunnitelmien mukainen jätevedenkäsittelyn perusratkaisu useiksi kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.

Jäteveden puhdistuksen kapasiteettia tarvitaan lisää voimakkaan väestönkasvun seurauksena, ja jätevedenpuhdistukselle asetettavat puhdistusvaatimukset kiristyvät. Hankkeessa nyt mukana olevien kuntien jätevesistä käsitellään jo nykyään noin 95 % Tampereella.

Uusi keskuspuhdistamo korvaa nykyiset Viinikanlahden, Raholan ja Lempäälän puhdistamot. Raholasta ja Lempäälästä jätevedet on tarkoitus johtaa siirtoviemäreitä pitkin Vihilahdessa sijaitsevaan niin kutsuttuun solmupisteeseen. Viinikanlahden nykyiseltä puhdistamolta jätevedet johdetaan Vihilahden solmupisteeseen kalliotunnelia ja/tai putkilinjaa (siirto- tai paineviemäri) pitkin. Vihilahdesta jätevedet johdetaan edelleen kalliotunnelissa Sulkavuoren sisään louhittavalle maanalaiselle jätevedenpuhdistamolle. Puhdistetut vedet johdetaan kalliotunnelissa Sulkavuoresta takaisin Vihilahteen ja edelleen purkuputkea pitkin Pyhäjärveen.

Asemakaavoituksella päätetään puhdistamohankkeen vaatimista alue- ja tilavarauksista sekä suunnittelualueiden muusta maankäytöstä. Asemakaavaehdotukset on tarkoitus tuoda yhdyskuntalautakuntaan joulukuussa 2016 nähtäville hyväksymistä varten.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki/
Projektiarkkitehti
Marjut Ahponen
puhelin 040 689 1326

Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908


Teksti Anna-Leea Hyry