Siirry sisältöön

Kotihoidon asiakkaat tyytyväisiä hoitajien kohteluun – hoitajien vaihtuvuus harmittaa eniten

Julkaistu 9.9.2016 8.45

Tamperelaiset ja orivesiläiset kotihoidon asiakkaat kokevat hoitajien kohtelevan heitä asiallisesti ja asiantuntevasti sekä kuuntelevan heitä. Sen sijaan suurin osa kotihoidon asiakkaista kokee kotonaan käyvän liian monta hoitajaa. Tampereen kaupunki selvitti kotihoidon asiakkaiden tyytyväisyyttä kesällä 2016 tehdyllä kyselyllä.

Asiakastyytyväisyyttä kotihoitoon mitattiin 21 väittämällä koetusta kohtelusta ja hoidon tasosta sekä palvelun tarpeenmukaisuudesta ja yksilöllisyydestä (asteikko 1–5). Kaikista vastauksista laskettu keskiarvo oli 3,9 eli sama kuin viime vuonna. Oman tuotannon asiakkaiden arvio oli hieman parempi kuin ostopalveluiden asiakkaiden.

Tyytyväisyyttä kotihoitoon vähentävät hoitajien vaihtuvuus ja kiireisyys. Hoitajien vaihtuvuus oli vastausten perusteella suurinta Kotitorin palvelupiirissä ja pienintä oman tuotannon alueella.

Kyselyssä oli mukana myös uusi palvelutalon kotihoito, jossa asiakastyytyväisyys oli keskimäärin paremmalla tasolla kuin muussa kotihoidossa.

Vastaajat asuvat mieluiten nykyisessä kodissaan (4,11), kotona asuminen koetaan myös turvalliseksi (4,20) ja esteettömäksi (4,20).

Yli puolet vastaajista kertoi kokevansa itsensä yksinäiseksi usein tai joskus. Avuksi yksinäisyyteen toivottiin ystävien ja sukulaisten vierailuja, ulkoilu- ja saattoseuran saamista sekä pidempään kestävää kotihoidon vierailua.

Ensimmäistä kertaa kysyttiin myös hyvinvointiteknologiasta. Kaikista vastaajista vain vajaa 10 prosenttia olisi halukas kokeilemaan yhteydenottoa hoitajaan kuvapuhelun välityksellä. Palvelutalon kotihoidossa sen sijaan joka neljäs voisi kokeilla kuvapuhelinta.

Kyselylomake postitettiin puolelle kaikista kaupungin kotihoidon asiakkaista. Vastauksia saatiin 737. Vastausprosentti oli 50.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Essi Lönnqvist
puhelin 040 806 3192
sähköposti [email protected]

Kehittämisjohtaja
Anniina Tirronen
puhelin 040 801 6378
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala