Siirry sisältöön

Hämeenkadun katusuunnitelmaehdotukset nähtävänä 19.9. saakka

Julkaistu 5.9.2016 14.36

Hämeenkadun katusuunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä kaksi viikkoa 5.9 - 19.9.2016 Palvelupiste Frenckelliin ja kaupungin verkkosivuilla. Mahdollisia muistutuksia voi jättää kirjallisesti virallisen nähtävillä olon aikana kaupungin kirjaamon kautta.

Suunnitelmilla Tampereen kaupunki valmistelee Hämeenkadun muuttamista kävelypainotteiseksi joukkoliikennekaduksi ja raitiotien toteuttamista. Lähtökohtana ovat olleet kaupunginvaltuuston 16.6.2014 hyväksymä Tampereen raitiotien yleissuunnitelma ja yhdyskuntalautakunnan 1.12.2015 hyväksymä Hämeenkadun yleissuunnitelma.

Suunnitelmat koskevat koko Hämeenkatua ja lännessä myös Hämeenpuiston liittymäaluetta sekä Kuninkaankatua Hallituskatuun asti. Hatanpään valtatiestä suunnitelmissa on mukana osuus Verkatehtaankadulle saakka sekä Koskikadusta Hämeenkadun liittymäalue. Hämeenkadun itäpäässä Pellavatehtaankatu ja Rautatienkatu kuuluvat suunnittelualueeseen Kyttälänkatuun saakka, samoin Itsenäisyydenkatu Rautatienkadun ja Asematunnelin välisellä osuudella.

Hämeenkadun suunnitelma

Hämeenkatu muutetaan jalankululle ja joukkoliikenteelle varatuksi kaduksi, jolla pyöräily on mahdollista. Alueella on 20 km/h nopeusrajoitus. Raitiotie- ja linja-autoliikenteelle, takseille ja huoltoajolle tarkoitetun ajo-radan leveys on 6,8 metriä. Ajoradan pintamateriaaliksi on esitetty nupukiveystä.

Yksisuuntaisten pyöräteiden leveys ajoradan molemmilla puolilla on 1,5 metriä, ja ne erotetaan ajoradasta noin 0,5 metriä leveällä kaistalla. Jalankulkualueiden leveys rakennusten seinästä on pääosin noin 6,2 metriä. Pintamateriaaleiksi molempiin esitetään graniittilaattaa.

Nykyiset puut poistetaan. Uudet puut istutetaan hieman nykyistä lähemmäksi rakennusten seiniä, noin 1,6 metriä leveälle alueelle, joka myös erottaa pyöräilyn jalankulkualueesta. Puiden lisäksi alueelle sijoitetaan myös mm. penkkejä, polkupyöräpysäköintiä ja uudet pylväät, joihin tulee raitiotien ajolangat ja katuvalaistus.

Raitiotiepysäkit ovat suunnitelmassaTuulensuun, Keskustorin, Koskipuiston ja Rautatieaseman kohdilla. Linja-autopysäkit ovat pysäkkisyvennyksinä Keskustorilla ja Koskipuistossa. Lisäksi Hämeenkatu 8:n kohdalla on ajoratapysäkki.

Huoltoliikenteelle osoitetaan aikarajoitetut pysäköintipaikat puurivin ja pyörätien väliselle alueelle. Huoltoliikenne sallitaan päivittäin klo 7-11 ja 19-22. Pyöräpysäköintipaikkojen määrää lisätään huomattavasti nykyisestä.

Hämeenkadun katuvalaistus uusitaan kokonaan. Valaisimet sijoitetaan samoihin yhteiskäyttöpylväisiin raitiotien ajolankojen kanssa. Muilla kaduilla pääosin säilyy nykyinen valaistus.

Pirkankatu, Hämeenpuisto ja Kuninkaankatu

Pelkästään joukkoliikenteelle varattu katujakso Hämeenkadun suuntaan alkaa lännestä Pirkankadun ja Hämeenpuiston liittymäalueelta. Hämeenpuiston liittymäalue muutetaan raitiotieliikenteen vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi muun muassa Hämeenpuiston itäpuolelta kääntyminen länteen Pirkankadulle kielletään.

Pirkankadulta Hämeenpuiston länsipuolelle esitetään yhtenäinen 3,0 metriä leveä jalkakäytävä Pyynikin kirkkopuiston reunaan ja Hämeenpuiston itäpuoleinen jalkakäytävä levennetään 4,0 metriseksi välillä Hämeenkatu - Kauppakatu.

Kuninkaankadun katuosuudella sallitaan vain taksi-, palvelu- ja huoltoliikenne sekä tonteille ajo. Liittyminen Hämeenkadulle sallitaan vain takseille ja palveluliikenteelle.

Katujakso muutetaan kaksisuuntaiseksi välillä Hallituskatu-Kuninkaankatu. Katujakson pohjoisosa säilyy yksisuuntaisena. Jalkakäytävää levennetään ja nykyiset pysäköintipaikat poistetaan kadun varrelta.

Hatanpään valtatie ja Pellavatehtaankatu

Hatanpään valtatien ajorata kavennetaan 1+1-kaistaiseksi. Molemmin puolin ajorataa esite-tään pysäkkisyvennykset linja-autoille. Ajoradan pintamateriaali on asfaltti. Katuosuudella sallitaan vain taksi-, linja-auto- ja huoltoliikenne. Kadulla on kaksisuuntainen pyörätie, jonka leveys on 3,0 metriä ja pintamateriaali asfaltti.

Pellavatehtaankadun ajorata muutetaan kaksisuuntaiseksi välillä Kyttälänkatu -Pellavatehtaankatu 8:n sisäänajo. Länsipuolen jalkakäytävä kapenee 2,55 metriin ja itäpuolen jalkakäytävä hieman levenee 3,85 metriin. Nykyiset pysäköintipaikat kadun varrelta poistuvat.

Itsenäisyydenkatu ja Rautatienkatu

Itsenäisyydenkadun liittymäalue muotoillaan raitiotieliikenteen vaatimusten mukaiseksi. Moottoriajoneuvoliikenne ohjataan Itsenäisyydenkadulla asematunnelin pohjoiselle aukolle ja raitotie linjataan asematunnelin eteläiseen aukkoon.

Rautatienkadun ajorataa kavennetaan liittymän pohjoispuolella 2+2 -kaistaiseksi.

Rautatienkadun läntistä jalkakäytävää levennetään 3,4 metriin. Ajorataa ja jalkakäytävää erottaa 1,0 metrin kivetty välikaista. Rautatienkadun itä-puolelle rakennetaan erotettuna 2,5 metriä leveä kaksisuuntainen pyörä-tie ja 3,0 metriä leveä jalkakäytävä. Pyörätien pintamateriaali on asfaltti ja jalkakäytävien pintamateriaali on betonikiveys.

Hämeenpuiston, Näsilinnankadun, Pellavatehtaankadun, Aleksanterinkadun ja Rautatienkadun liittymät esitetään toteutettavaksi valo-ohjattuina.

Hämeenkadun katuvalaistus uusitaan kokonaan. Valaisimet sijoitetaan samoihin yhteiskäyttöpylväisiin raitiotien ajolankojen kanssa. Muilla kaduilla pääosin säilyy nykyinen valaistus.

Nähtävillä olevat katusuunnitelmaehdotukset on tarkoitus hyväksyä ehdollisena. Katusuunnitelmien toteuttaminen on riippuvainen kaupunginvaltuuston raitiotiepäätöksestä. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto päättää raitiotien rakentamisesta lokakuussa 2016.

Katusuunnitelmat voidaan toteuttaa myös vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan raitiotien kannalta välttämättömät muutokset ja vasta myöhemmin muut suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet (esim. kadun reuna-alueiden muutostyöt).


Lisätietoja

Tampereen kaupunki, yleisten alueiden suunnittelu
Liikenneinsinööri
Jaana Kalliolaakso
puhelin 040 568 5913


Teksti Anna-Leea Hyry