Siirry sisältöön

Kysely: Omaishoitajista yli 40 prosenttia jättää lakisääteiset vapaat käyttämättä

Julkaistu 2.9.2016 12.55

Omaishoitajista 43 prosenttia ei käytä lainkaan lakisääteisiä vapaitaan, muun muassa tämä selviää Tampereen kaupungin omaishoitajille tekemästä kyselystä, johon vastasi 483 yli 21-vuotiaan omaishoitajaa Tampereelta ja Orivedeltä. Vapaiden käyttö on kuitenkin hienoisessa nousussa, sillä vuonna 2013 vastaavassa kyselyssä 45 prosenttia ilmoitti jättäneensä vapaat kokonaan käyttämättä.

Syiksi vapaapäivien pitämättömyyteen ilmoitettiin, ettei tarvitse vapaata, hoidettava ei halua ulkopuoliseen hoitoon tai ei ole luottavainen hoitopaikkoihin.

Vapaita käyttäneet vastaajat kokivat virkistyneensä vapaan aikana (4,21, asteikolla 1–5) ja olivat tyytyväisiä vapaan aikana hoidettavan saamaan hoitoon (3,99). Huoli hoidettavasta vaivasi monia kuitenkin myös vapaapäivinä.

Vaikka selvästi yli puolet vastaajista kokivat jaksavansa hyvin tai melko hyvin, on omaishoitajien jaksaminen hieman laskenut edelliseen kyselyyn nähden. Vastaajien mukaan vapaapäivien ja taloudellisen tuen lisäämisellä voitaisiin saada helpotusta omaishoitajien työhön.

Kysely tehtiin kesä-heinäkuussa lähettämällä postilla kyselylomake kaikille Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alueen omaishoitajille, joiden hoidettava oli yli 21-vuotias. Kyselyn vastausprosentti oli 55,5.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Essi Lönnqvist
puhelin 040 806 3192
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala