Siirry sisältöön

Asukkaat kokevat saavansa hyvää hoitoa tehostetussa palveluasumisessa

Julkaistu 31.8.2016 20.53

Tehostetun palveluasumisen asukkaat tuntevat saavansa hyvää hoitoa sekä kokevat asuinympäristönsä viihtyisäksi, siistiksi ja turvalliseksi. Edellisvuosien tapaan ulkoilua puolestaan toivotaan lisää. Muun muassa nämä seikat selviävät Tampereen kaupungin tehostetun palveluasumisen asukkaille tekemästä asukastyytyväisyyskyselystä.

Valokuva: Neulomassa.
 

Kyselyyn haastateltiin viime kesänä yhteensä 139 asukasta Jukola-Impivaarassa, Kontukodissa, Kuuselakeskuksessa, Pappilanpuistossa, Pispassa ja Petäjäkotikeskuksessa sekä Oriveden Onninkodissa ja Toivonkodissa. Orivedellä kysely oli ensimmäinen Tampereen kaupungin tekemä.

Etenkin hoito arvioitiin kiitettäväksi (keskiarvo 4,01 asteikolla 1−5) ja henkilökunta ammattitaitoiseksi ja ystävälliseksi. 82,5 prosenttia kyselyyn vastanneista koki, että heistä huolehditaan hyvin.

Vastaukset kysymykseen mahdollisuudesta elää palvelukodissa haluamansa kaltaista elämää vaihtelivat yksiköittäin paljon. Kaikista vastaajista 72,3 prosenttia koki saavansa elää sellaista elämää kuin haluaisi, Orivedellä vastaava prosentti oli 33,3, Petäjäkotikeskuksessa sekä Kuuselakeskuksessa puolestaan yli 83. Toisaalta taas jokainen vastaaja Orivedellä koki, että heistä huolehditaan hyvin.

Kyselyn tuloksia tulkitessa on syytä huomioida, että lähes kaikki vastaajat ovat muistisairaita. Esimerkiksi vastanneista 17 ei osannut sanoa ikäänsä lainkaan.


Lisätietoja

Palvelujohtaja
Mari Patronen
puhelin 040 801 6008
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala

Kuvat Opa Latvala