Siirry sisältöön

Palvelutalon kotihoitoon palveluseteli

Julkaistu 31.8.2016 20.25

Tampereella otetaan käyttöön palveluseteli palvelutalon kotihoitoon. Palvelusetelillä vanhus voi ostaa itselleen palvelutalon kotihoidon palveluja haluamaltaan, kunnan kriteerit täyttävältä palveluntuottajalta. Ikäihmisten palvelujen lautakunta päätti asiasta 31.8.2016.

Kunta maksaa yksityisen palvelutalon hoivan ja hoidon kustannuksista palvelusetelin suuruisen summan, joka määräytyy asiakkaan bruttotulojen sekä hänen saaman kuukausittaisen kotihoidon palvelutuntimäärän mukaan. Asiakas puolestaan maksaa palvelusetelin arvon ylittävät hoidon kustannukset. Lisäksi asiakas huolehtii itse muista kustannuksista, esimerkiksi asumiskuluista ja lääkkeistä.

Palveluseteli lisää asiakkaiden valinnan mahdollisuutta muuttaa itselle mieluisimpaan palvelutaloon, myös jonotusaika saattaa lyhentyä.

Palvelutalon kotihoito sopii vanhuksille, joiden asuminen siviilikodissa ei enää onnistu tai se ei ole hoidon kannalta tarkoituksenmukaista. Vanhus saattaa tarvita ympärivuorokautista hoitoa, mutta ei kuitenkaan ryhmäkotimuotoista asumista.

Palvelutalon kotihoidon erityispiirre on se, että vanhuksen koti sijaitsee muiden palvelujen, esimerkiksi ympärivuorokautista hoitoa tarjoavan yksikön läheisyydessä, mikä lisää turvallisuuden tunnetta sekä mahdollistaa joustavat kotihoidon käynnit pitkin päivää asiakkaan tarpeiden mukaan, kun välimatkojen kulkemiseen ei kulu aikaa. Erotuksena tavanomaiseen kotihoitoon palvelutalon kotihoito tarjoaa yhteisöllisempää, virikkeellisempää ja joustavampaa palvelua asiakkaille. Sillä myös tuetaan asiakkaan omatoimisuutta ja kannustetaan käyttämään ympäristön muita palveluita.

Palvelutalon kotihoitoon hakeudutaan ottamalla yhteys Kotitoriin tai oman alueen kotihoidon asiakasohjaajaan.

Kaupungin omassa tuotannossa palvelutalon kotihoitoa on Pispassa ja Takahuhdissa sekä Orivedellä. Kilpailutuksella sitä on hankittu Taatalasta, Keinupuistosta, Kuuselasta, Petsamokodista sekä Peurankalliokeskuksesta.


Lisätietoja

Projektijohtaja
Anne-Mari Ahonen
puhelin 040 801 6677
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala