Siirry sisältöön

Sähköinen kysely etelän alueen palveluista alkoi, tulossa myös asukastilaisuuksia

Julkaistu 31.8.2016 16.02

Tampereen kaupunki kysyy sähköisellä kyselyllä etelän alueen asukkailta, palveluja käyttäviltä ja henkilöstöltä mielipiteitä, miten etelän alueen palveluja kehitetään tulevaisuudessa. Kysymykset koskevat muun muassa päivähoitoa, kouluja, kirjastoja ja nuorisopalveluja.

Kaupungin internetsivuilla on avattu aiheesta kysely, johon voi vastata 11.9.2016 saakka. Kyselyyn voi vastata osoitteessa www.tampere.fi/palvelumalli.

Keskiviikkona 7.9.2016 klo 17.30–19.30 järjestetään asukasilta Tredun Koivistontien toimipisteessä (auditorio, osoite Koivistontie 31). Tilaisuudessa esitellään etelän palvelumallityön toimenpide-esitykset ja etelän palvelualueen maankäytön suunnitelmat kantakaupungin yleiskaava 2040 -suunnitelmassa. Keskustelutilaisuuden vetäjänä toimii apulaispormestari Mikko Aaltonen.

Lisäksi Koiviston alueen huoltajille järjestetään info- ja keskustelutilaisuus torstaina 8.9. klo 17.00-18.00 Koiviston koulun salissa. Tilaisuudessa käydään läpi Koiviston alueen koulujärjestelyjä tulevaisuudessa apulaispormestari Leena Kostiaisen johdolla.

Kysely ja asukastilaisuudet ovat osa kaupungin Tulevaisuuden palvelumalli -työtä, jossa laaditaan parhaillaan vuoteen 2025 ulottuvia suunnitelmia etelän alueen tulevaisuuden palveluista. Kaupunki toivoo näkemyksiä ja mielipiteitä keskeisistä toimenpide-esityksistä suunnittelutyön pohjaksi. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta keskustelee lasten ja nuorten palvelujen etelän alueen suunnitelmista 29.9.2016 ja päättää ratkaisuista 13.10.2016. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous käsittelee etelän alueen suunnitelmaa 10.10.2016.

Etelän palvelualueeseen kuuluvat Hatanpää, Härmälä, Härmälänranta, Koivistonkylä, Korkinmäki, Multisilta, Muotiala, Nekala, Nirva, Peltolammi, Rantaperkiö, Rautaharkko, Taatala, Turtola, Veisu ja Viinikka.

Peltolammin uusi koulu hyvinvointikeskuksen yhteyteen?

Lakalaivaa kehitetään tulevaisuudessa asuinalueena ja etelän alueen palvelukeskittymänä. Peltolammi-Lakalaivan alueelle Lempääläntien ja Automiehentien risteyksen eteläpuolelle suunnitellaan hyvinvointikeskusta, jossa saman katon alle tulisivat muun muassa neuvola, hammashoito, neuvontapalvelut, nuorisotilat, yksityisiä palveluita sekä yhteisöllistä toimintaa eri-ikäisille. Alueen saavutettavuutta ja liikenneyhteyksiä autoilla, busseilla, kävellen ja pyöräillen parannetaan.

Peltolammin koululle esitetään uusia tiloja hyvinvointikeskuksen yhteyteen. Siihen voisi sijoittua myös laajempia palveluja tarjoava aluekirjasto. Samalla selvitetään alueen lähikirjastojen tulevaisuutta. Hyvinvointikeskuksen lisäksi alueella toimii Kuuselan lähitori Härmälässä, jonka toimintaa suunnataan kaikenikäisille. Lisäksi asukkaat ovat toivoneet toista lähitoria etelän alueella.

Koulupolun muutos esillä Koivistossa

Alueella selvitetään myös koulutiloja. Hatanpään koulupolkuun kuuluvat koulut (Hatanpää, Härmälä, Koivisto, Peltolammi) ovat täynnä ja niille tarvitaan lisätilaa. Nekalan koulukiinteistöstä vapautuu tilaa syksyllä 2017, kun Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio siirtyy pysyvästi yliopistokampukselle.

Vaihtoehtona on selvitetty Järvensivun koulun oppilaiden siirtymistä Tampereen yliopiston normaalikouluun. Toisena vaihtoehtona on ohjata Koiviston koulun alueelta esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle meneviä oppilaita yhden ryhmän verran Tampereen yliopiston normaalikouluun lukuvuodesta 2017–2018 lähtien. Tällöin oppilaat käyvät normaalikoulussa alakoulun ja myös luokat 7–9. Näin voidaan helpottaa Koiviston koulun tilan ahtautta. Ratkaisulla on vaikutuksia myös alueen esiopetuspaikkoihin. Myös Härmälän koulun lisätarvetta lukuvuonna 2018–2019 selvitetään.

Lapsille ja nuorille oma kysely koulussa

Myös etelän alueen lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kertoa mielipiteitään alueen palvelujen kehittämiseksi omassa sähköisessä kyselyssään. Lasten ja nuorten kysely toteutetaan kouluissa. Kyselyssä oppilaat voivat vastata muun muassa kouluun, koulumatkoihin, nuorisopalveluihin ja hyvinvointikeskukseen liittyviin kysymyksiin.


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Sisko Hiltunen
puhelin 040 561 3305
sähköposti [email protected]

Suunnittelija
Hanna Sulonen
puhelin 040 801 6781
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen