Siirry sisältöön

Tampereen kaupunginhallitus vastasi Kansi ja Areena -hankkeesta tehtyihin valituksiin

Julkaistu 29.8.2016 16.40

Tampereen kaupunginhallitus antoi 29.8.2016 vastauksensa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kansi ja Areena -hankkeesta tehtyihin valituksiin.

Hankintamenettelyä koskevasta valituksesta kaupunginhallitus toteaa, että hankintamenettelyn lainmukaisuuden tutkiminen ei kuulu hallinto-oikeuden vaan markkinaoikeuden toimivaltaan. Osa valituksista koskee jo lainvoiman saaneita kaupunginvaltuuston päätöksiä. Kansi ja Areena -hanketta on jo aiemmin käsitelty sekä hallinto-oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Näissä päätöksissä kaupungin osallistumista hankkeeseen ei ole pidetty lainvastaisena. Kaupunginhallituksen mukaan näiltä osin valitukset tulisi jättää tutkimatta.

Valituksissa vedottiin tarpeettomaan salailuun kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.5.2016. Tuolloin osa esittelystä käytiin suljetuin ovin ja valtuutetuille ennalta toimitettu aineisto tuli julkiseksi vasta hankintasopimuksen myötä.

Kyseessä oli hankinta. Hankintapäätös perusteluineen on lain mukaan julkinen vasta kun asiaa koskeva pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkistettu. Valtuutettujen ja varavaltuutettujen käytössä oleva materiaali ei ole ennen päätöstä ja hankintasopimuksen allekirjoittamista ollut julkista. Suljetuin ovin käsitelty aineisto sisälsi liikesalaisuuksia, joilla on mm. jatkossa merkitystä hankkeen kehittämisessä. SRV kehittää parhaillaan hanketta siten, että Areenan investointipäätös voidaan tehdä vuodenvaihteessa 2016.

Kaupunginhallitus toteaa, että se antoi jo ennen valtuustokäsittelyä julkisuuteen tietoja sellaisista ei-julkisista asiakirjoista, joissa viranomaisen on mahdollista käyttää harkintavaltaa. Kaupunginhallitus ei kuitenkaan voi päättää yhteistyökumppanina olevan yrityksen liikesalaisuuksien julkistamisesta. Nämäkin tiedot annettiin valtuustolle ja vain tältä osin valtuuston kokous pidettiin suljetuin ovin.

Kaupunginhallitus toteaa vastauksessaan, että on valtuuston oma tehtävä arvioida onko se saanut riittävät tiedot asian ratkaisemiseksi. Valtuusto päätti asiaa käsiteltäessä selvällä äänten enemmistöllä (äänin 61-6), että asian käsittelyä jatketaan ja näin se hyväksyi valmistelun.


Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]

Kaupunginlakimies
Jouko Aarnio
puhelin 040 514 4884
sähköposti [email protected]

Hankejohtaja
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu