Siirry sisältöön

Tampereen korkeakouluopiskelijoista 86 % asuu vuokralla

Julkaistu 23.8.2016 12.50

Tampereen kaupunki on julkaissut laajan tutkimuksen Tampereen korkeakouluopiskelijoiden asumisesta. Tampereen korkeakouluissa opiskelevat ovat asumistilanteiltaan monimuotoinen ryhmä, ja lähes koko asumisen kirjo tulee tässä joukossa edustetuksi. Ylivoimaisesti suurin osa opiskelijoista on tyytyväisiä nykyiseen asumistilanteeseensa. Suurin osa opiskelijoista asuu vuokralla (86 %). Heistä opiskelija-asunnoissa asuu yhtä paljon (43 %) kuin yksityissektorin vuokra-asunnoissa (43 %). Suurimmalle osalle opiskelijoista sopivan asunnon löytäminen ei ollut vaikeata.

Tampereella opiskelija-asuntojen saatavuutta ovat helpottaneet sekä opiskelija-asuntokapasiteetin asteittainen kasvaminen että viime aikoina korkeakoulututkintoa opiskelevien kokonaismäärän kääntyminen laskuun. Opiskelija-asuntotilanne näyttäytyy Tampereella aiempaa parempana. Muutamaan vuoteen ei ole myöskään ilmennyt syksyn alussa hätämajoitustarpeita, jotka olivat tavanomaisia vielä viime vuosikymmenellä. Itsenäisen asumispolun aloittamiseen sisältyy kuitenkin myös riskejä. Tällaiset nuorten ihmisten asumiseen yhdistyvät haavoittuvuudet voidaan opiskelijoidenkin kohdalla liittää esimerkiksi asuntomarkkinoita koskevan tiedon sekä taloudellisten resurssien rajallisuuteen.

Tampereen korkeakouluopiskelijoiden asuminen 2016 on seurantatutkimus vuonna 2014 julkaistulle tutkimukselle Tampereen korkeakouluopiskelijoiden asuminen 2011. Uusi tutkimus päivittää ja tarkentaa kuvaa korkeakouluopiskelijoiden asumistilanteesta ja sen kehittymisestä Tampereella.

Tutkimuksessa selvitetään korkeakouluopiskelijoiden nykyistä asumistilannetta, heidän asumistyytyväisyyttään, asumishistoriaansa sekä asumistoiveitaan. Lisäksi vertaillaan korkeakoulujen opiskelijoiden kesken muun muassa eri asumismuotoja, asuntojen talotyyppejä ja hallintamuotoja, huoneistojakaumia sekä asumiskustannuksia useiden eri taustamuuttujien avulla. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, millaisia muutoksia on tapahtunut Tampereella opiskelevien korkeakouluopiskelijoiden asumisessa vuosien 2011–2016 välisenä aikana.

Tutkimus perustuu Tampereen korkeakouluissa opiskelevilta perustutkinto-opiskelijoilta helmikuussa 2016 kerättyyn aineistoon. Kysely lähetettiin sähköpostitse 24 740 opiskelijalle ja vastauksia saatiin yhteensä 2 617 kappaletta (10,6 %).

Tutkimuksen taustatahona on toiminut Tampereen kaupungin kokoon kutsuma työryhmä. Se on pohtinut ratkaisuja Tampereella opiskelevien korkeakouluopiskelijoiden asunto-ongelmia säännöllisesti tapaamisissaan vuodesta 2009 lähtien. Siinä on edustettuina Tampereen kaupungin lisäksi edustajat kaikista Tampereella toimivista opiskelija-asuntoyhteisöistä ja korkeakouluista sekä kaikkien kolmen korkeakoulun opiskelijajärjestöistä. Tampereen yliopisto vastasi tutkimuksen kyselylomakkeen lähettämisen organisoinnista muiden korkeakoulujen kanssa.

Hankkeen tutkijana toimi YTM Jussi Partanen ja tutkimuksen ohjaajana on toiminut kehittämiskoordinaattori, YTL Jarmo Lehtinen Tampereen kaupungin tietojohtamispalveluista.

Tutkimusraportti on saatavissa Tampereen kaupungin verkkosivuilta osoitteessa http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tietonakoala/asuminen-ja-rakentaminen.html


Lisätietoja

Kehittämiskoordinaattori
Jarmo Lehtinen
puhelin 050 433 3691

YTM
Jussi Partanen
puhelin 040 708 1722