Siirry sisältöön

Tampereen kaupungin 2017 talousarvion valmistelussa keskeistä on talouden tasapainottaminen

Julkaistu 22.8.2016 15.39

Tampereen kaupunginhallitus käsitteli 22.8.2016 vuoden 2017 talousarvion kehystä. Talousarvion valmistelu jatkuu niin, että valtuusto saa talousarvioesityksen 14.11.2016.

Tampere on pystynyt pitämään menojen kasvun matalana, vaikka palvelutarpeet ovat kasvaneet. Tämä on onnistunut mm. toimintatapoja uudistamalla ja rakenteellisilla muutoksilla. Verotulojen väheneminen sekä valtion yhteisövero-osuuden leikkaus pudottavat kuitenkin arvioituja tuloja niin, että 2017 talousarviossa päädytään 18,8, miljoonan euron alijäämään. Kaupunginhallitus edellyttää jatkossakin toimintayksiköiltä toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Tampereen kaupungin organisaatio muuttuu ensi vuoden alussa, ja talousarviota valmistellaankin nyt uuden toimintamallin pohjalta.

Tampereen verotulot ovat jäämässä tänä vuonna vuoden 2015 tasolle. Verotulot ja valtionosuudet eli verorahoitus on vähenemässä ensi vuonna noin 18,5 milj. euroa (1,6 prosenttia) vuoden 2016 toteumaennusteesta. Vaatimaton verorahoituksen kehitys vaikeuttaa talouden tasapainottamista. 2017 talousarvion kehyksessä kaupungin yhteenlaskettu vuosikate on 84,8 milj. euroa ja tilikauden tulos 18,8 milj. euroa alijäämäinen.

Kaupungin ja sen liikelaitosten yhteenlasketut nettomenot vähenevät vuoden 2016 alkuperäisestä talousarviosta 2,8 prosenttia. Menojen pieneneminen aiheutuu erityisesti toimeentulotuen siirrosta Kelaan ja kilpailukykysopimuksen vaikutuksista. Toisaalta toimeentulotuen siirto Kelaan vähentää myös valtiolta saatavia tuloja ja kilpailukykysopimus vähentää kunnallisveron tuottoa menojen vähenemistä vastaavan määrän.

Talousarvion kehykseen ei ole sisällytetty sote- ja aluehallintouudistuksen, Tampere3-hankkeen eikä työllisyydenhoidon kuntakokeilun ja mahdollisten valinnanvapauskokeilun ja perustulokokeilun kustannusvaikutuksia.

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan talousarvion kehyksen ja edellyttää, että talousarvion jatkovalmistelussa on jatkettava talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Tulojen ja menojen välisen aukon paikkaamiseksi on vauhditettava rakenteellisia uudistuksia, hyödynnettävä uutta teknologiaa ja kevennettävä hallintoa. Talouden tasapainottaminen edellyttää myös puuttumista palvelujen määrään ja palvelutasoon tai tulojen merkittävää lisäämistä, sillä nykyiset tulot eivät riitä palvelujen rahoittamiseen.

Tampereen väkiluku kasvaa vuosittain 2000-3000 henkilöllä. Kaupungin kasvu edellyttää isoja investointeja sekä palveluiden tarvitsemiin tiloihin että kaupunkirakenteeseen. Kaupungin johtoryhmä valmistelee elokuun aikana valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisen tarkennetun investointien tasoehdotuksen vuodelle 2017. Tampereen lainamäärän muutos tarkentuu talousarvion jatkovalmistelussa, kun investointien lopullinen taso on saatu määritellyksi.


Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]

Talousjohtaja
Jukka Männikkö
puhelin 050 576 7539
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu