Siirry sisältöön

Kerro Valmassa näkemyksesi kaupungin talousarvion valmistelijoille

Julkaistu 19.8.2016 9.00

Tamperelaisilta kysytään näkemyksiä ja ideoita kaupungin ensi vuoden talousarvion laadintaan. Kysely on avoinna Valma-valmistelufoorumissa Tampereen kaupungin internetsivuilla 26. elokuuta 2016 asti.

Kaupungin ensi vuoden talousarvion valmistelu on parhaillaan käynnissä. Talousarvio on varainhoitoa koskeva suunnitelma. Suunnitelman pohjalta pormestari Anna-Kaisa Ikonen antaa lokakuussa oman talousarvioehdotuksensa, joka käsitellään ja hyväksytään kaupunginvaltuustossa marraskuussa.

Talousarvion työstämisen avuksi toivotaan tamperelaisten kommentteja ja näkemyksiä kysymyksiin, jotka käsittelevät ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämistä, terveyden ja toimintakyvyn edistämistä, lasten- ja nuorten kasvun tukemista, sivistyksen ja elämänlaadun edistämistä, osaamisen ja elinkeinojen sekä kaupunkiympäristön kehittämistä ensi vuodelle. Tampereen kaupungin tavoitteena on vauhdittaa sähköisten palveluidensa kehittämistä ja olla edelläkävijä digitalisaation hyödyntämisessä. Tavoite huomioidaan myös kaupungin ensi vuoden talousarvion suunnittelussa.

Talousarvion käsittelystä järjestetään kuntalaistilaisuus 23.8.2016. Se videoidaan ja video on nähtävissä Tampereen verkkosivuilla.

Valmassa on mahdollista vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
- Oletko kuullut Laitetorista?
- Millaista apua toivoisit Laitetorilta: tukea laitteiden hankintaan, mahdollisuutta kokeilla ja lainata niitä?
- Mikä saisi ikäihmisen lähtemään ensimmäistä kertaa tutustumaan lähitoriin (esim. Kuusela, Peurankallio) tai palvelukeskukseen (esim. Pispa, Pappilanpuisto)?
- Miten ikäihmisiä saataisiin entistä aiemmin käyttämään palveluliikennettä eli PALIa?
- Miten lasten ja nuorten palveluissa voidaan kehittää digitalisuutta entistä paremmin?
- Jos sinulla on ollut sähköisten palvelujen käytössä ongelmia, millaista apua ja tukea olisit tarvinnut? Onko jossain palvelussa ollut erityisesti ongelmia?
- Miten muuttaisit yrittäjyyteen ja työllisyyteen liittyviä palveluita? Millaisille uusille palveluille olisi tarvetta?
- Mitä uutta ammatillista koulutusta tarvittaisiin?
- Mihin nuorille tarkoitettu matalan kynnyksen Ohjaamo-palvelupiste olisi hyvä Tampereella sijoittaa?
- Mitä palveluita Ohjaamosta tulisi saada?

Kerro ideasi talousarvion kehittämiseksi ja osallistu kaupungin vuoden 2017 budjetin valmisteluun. Näkemyksiä ja mielipiteitä voi lähettää Valman kautta mistä tahansa talousarvion valmisteluun liittyvästä asiasta. Kaikki mielipiteet tulevat päättäjien ja virkamiesten tietoon.


Teksti Raija Lindell