Siirry sisältöön

Koukkuniemen asemakaavan valmistelua esitellään avointen ovien tilaisuudessa 17.8.2016

Julkaistu 12.8.2016 13.05

Tampereen Koukkuniemen ja Rauhaniemen asemakaavoituksen valmisteluvaihetta koskeva, kaikille kiinnostuneille avoin yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 17.8.2016 klo 17.00 - 19.00 ravintola Koukun Helmessä Koukkuniemen vanhainkodin alueella, os. Rauhaniementie 19.

Avointen ovien tilaisuudessa vaikka vain pistäytyä kello 17 ja 19 välillä itselleen sopivana aikana. Kaava-aineisto on esillä, ja tilaisuudessa voi keskustella kaavahankkeesta suunnittelijoiden kanssa vapaamuotoisesti.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Koukkuniemen tuleva kehittyminen myös tavallisen asumisen alueena sekä vahvistaa suunnittelualueen merkitystä viher- ja virkistysalueen osana, ja parantaa alueen liikenneturvallisuutta.

Asemakaavoitus alkoi Tampereen kaupungin tilakeskuksen ja kiinteistötoimen aloitteesta, jotta voitaisiin mahdollistaa Koukkuniemen vanhainkodin toiminnan kehittäminen. Kaavaan otetiin mukan myös Rauhaniemen alue, jotta sen asemakaava saataisiin ajantasaiseksi.

Lapinniemen ja Petsamon kaupunginosiin kuuluvien Koukkuniemen ja Rauhanimen asemakaavan muutokseen liittyvä valmisteluaineisto on nähtävillä 25.8.2016 saakka. Palvelupiste Frenckellissä sekä kaupungin verkkosivuilla.

Useita uusia asuinkerrostaloja

Asemakaavaluonnoksessa on asuinrakentamista 32 200 kerrosneliömetriä, mikä tarkoittaa noin 700 uutta asukasta alueelle. Asemakaavalla mahdollistetaan kahden sairaalarakennuksen, Koivulan ja Lehtelän, korvaaminen asuinkerrostaloilla.

Viisikerroksiset lamellitalot ja 8-kerroksiset pistetalot sijoittuvat viuhkamaisesti muodostettavalle tontille. Rantaan sijoittuu 4 kaksikerroksista asuintaloa. Pysäköinti järjestetään maanalaisena.

Koukkuniemen alue on joukkoliikenteen osalta hyvän palvelutason alue. Asukasmäärän lisääntyminen tukee joukkoliikenteen palvelutason säilymistä nykyisellään. Asemakaavan asuinalueet sijaitsevat alle 300 metrin etäisyydellä linja-autopysäkeistä.

Kaavatyön yhteydessä on tehty alueen liikenteellinen yleissuunnitelma, jossa on kiinnitetty huomiota muun muassa kevyen liikenteen yhteyksien turvallisuuteen-

Asemakaavalla erotetaan Koukkuniemen ranta-alueet yleisiksi viheralueiksi ja erotetaan Urpulan rakennus omalle kerrostalotontilleen, joka mahdollistaa vanhainkotirakennuksen muuttamisen tavalliseksi asuinkerrostaloksi.

Koukkuniemen alue asukkaiden virkistysalueena turvataan muodostamalla rantavyöhykkeelle jatkuva viheralueyhteys. Kulttuuriympäristön ja luonnonympäristön arvoja turvataan kaavan suojelumerkinnöin. Asemakaavalla erotetaan nykyisellä puistoalueella sijaitsevat kerhojen venesatamat omaksi venesataman alueekseen.

Asemakaava alueen koko on noin 26 hehtaaria. Alueen kokonaiskerrosala on 89 000 kerrosneliömetriä. Kaava-alueen rakennusoikeus vähenee noin9 500 kerrosneliömetriä muutoksen yhteydessä.

Kaavaa voidaan toteuttaa heti sen saatua lainvoiman. Koukkuniemen toiminta on kuitenkin lähivuodet jatkumassa nykyisellään, joten kaavan mahdollistama uuden asuinalueen rakentuminen on todennäköistä vasta 2020-luvulla.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Katarina Surakka
puhelin 040 806 3935

Projektiarkkitehti
Vesa Kinttula
puhelin 040 800 7901


Teksti Anna-Leea Hyry