Siirry sisältöön

Viinikan liittymän katusuunnitelmia hyväksyttiin

Julkaistu 9.8.2016 19.07

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi tiistaina 9.8.2016 Viinikankadun katusuunnitelman Pinnin alikulkusillan ja Tampereen valtatien välillä sekä Lempääläntien katusuunnitelman Tampereen valtatien ja Kuokkamaantien välillä.

Viinikan liittymäalue on merkittävässä asemassa Tampereen keskustan liikenneverkon toimivuuden kannalta. Nykytilanteessa Viinikan liittymäalue ruuhkautuu, mikä aiheuttaa häiriöitä nopeasti koko lähialueen liikenneverkolla kuten Ratapihankadulla, Kanslerinrinteessä ja Kalevantiellä.

Tulevaisuudessa Viinikan liittymäalueen liikennemäärät lisääntyvät uusien maankäyttöhankkeiden kuten Keskusareenan ja Rantatunnelin valmistuttua. Lisäksi liittymäalueella on liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisia kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen risteämiskohtia.

Viinikan liittymäalueesta on aiemmin tehty yleissuunnitelma, jossa on esitetty ratkaisut liittymän toimivuuden parantamiseksi. Alueen ensimmäiset katusuunnitelmat on laadittu sen pohjalta.

Moottoriajoneuvoliikenteen välityskyvyn parantamiseksi on Lempääläntielle suunniteltu kolmas pohjoiseen menevä ajokaista Viinikan liittymän ja Kaartotien välille sekä Viinikankadulle/Lempääläntielle etelän suuntaan menevä ajokaista Pinnin alikulkusillan ja Kuokkamaantien välille.

Lisäksi nykyinen Viinikankadun sivuhaara Tampereen valtatielle on poistettu, se korvataan lisäämällä oikealle kääntyvien kaista Viinikankadulle.

Uusi kevyen liikenteen alikulku

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja sujuvoittamiseksi Viinikankadulle on suunniteltu uusi kevyen liikenteen alikäytävä, jonka kautta on osoitettu itä-länsisuuntainen 4,5 m leveä eroteltu jalankulku- ja pyörätie.

Nykyinen suojatie alikäytävän kohdalta poistetaan. Lisäksi katusuunnitelmassa on esitetty Viinikan liittymän ympäristössä uusia kevyen liikenteen yhteyksiä ja nykyisten väylien laatutason nostamista. Lempääläntien itäpuolelle on suunniteltu 3,5 m leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie ja länsipuolelle 3,5–4,0 m leveä eroteltu jalankulku- ja pyörätie.

Rakentaminen sisältyy kaupunkiympäristön kehittämisen vuoden 2016 vuosisuunnitelmaan ja alustavaan vuosien 2017 ja 2018 vuosisuunnitelmiin.

Rakentamistöiden kustannusarvio on 7 700 000 euroa. Kustannusarviossa on mukana kadunrakennustyöt, alikulkukäytävien rakentamisen ja johtosiirrot.

Lisätietoja:

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell p. 040 5644518


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Ari Vandell
puhelin 040 564 4518


Teksti Anna-Leea Hyry