Siirry sisältöön

Köyhyysohjelma toi Tampereelle aktiivipassin

Julkaistu 22.6.2016 12.51

Tampereen kaupunki laati vuonna 2014 köyhyysohjelman, joka sisälsi useita käytännön toimenpide-ehdotuksia vuosille 2015–2016 työttömien ja pienituloisten tukemiseksi sekä yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Ehdotuksista käytössä on jo esimerkiksi aktiivipassi, sen sijaan kehitettävää on ehkäisevän toimeentulotuen määrässä. Muun muassa nämä seikat selviävät ohjelman toteutumisesta laaditusta väliraportista.

Aktiivipassi otettiin kokeiluun keväällä 2015. Aktiivipassin käyttäjiä vuonna 2015 oli 1 935 henkilöä ja tänä vuonna huhtikuun loppuun mennessä sitä oli käyttänyt noin 1 300 henkilöä. Aktiivipassi on Tampereen joukkoliikenteen matkakortille ladattava 50 euron arvoinen arvolippu, josta passin haltija maksaa viiden euron omavastuuosuuden. Sen voi saada vähintään 10 kuukautta toimeentulotukea viimeisen 12 kuukauden aikana saanut, 18 vuotta täyttänyt tamperelainen. Aktiivipassilla voi kulkea kaupungin joukkoliikenteen busseissa ja maksaa sisäänpääsyn kaupungin uimahalleihin ja kuntosaleille. Sillä pääsee myös ilmaiseksi kaupungin taidemuseoihin. Aktiivipassia on käytetty lähes pelkästään (98 %) busseilla kulkemiseen.

Ohjelman tavoitteena on, että toimeentulotuen määrärahoista 3,3 prosenttia käytettäisiin ehkäisevään toimeentulotukeen. Vuonna 2014 määrä oli 2,1 prosenttia, tänä keväänä 2,67 prosenttia.

Sosiaalityön mahdollisuuksia paneutua asiakkaiden tilanteisiin on parannettu toukokuussa 2015 käynnistyneellä asumisneuvonnan hankkeella. Hankkeessa sosiaalityöntekijä auttaa ja ohjaa palvelujen piiriin asiakkaita, joiden asuminen on vaarassa velkaantumisen, asumishäiriöiden aiheuttamisen tai asunnon huonon hoidon johdosta

Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen mahdollisuuksia vahvistaa asiakkaiden omaehtoista toiminnallisuutta, kasvua ja yhteisöllisyyttä on lisätty palvelumuotoilun avulla. Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen hankinnassa kartoitettiin palvelun käyttäjien, palveluntuottajien ja työntekijöiden näkemyksiä palveluista TUTTU-6aika-projektin tulevaisuustyöpajojen avulla. Näin saatiin myös asiakkaiden näkemykset kehittämään palveluita.

Tukiasuntoja ja asiakasraateja

Ohjelman mukaisesti tukiasumisen toimintamallia on laajennettu rakentamalla Härmälään tukiasumisyksikkö pitkäaikaisasunnottomille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Lisäksi vuoden 2016 lopussa avataan Pispalan vanhalle paloasemalle pitkäaikaisasunnottomille 34 asunnon yksikkö.

Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia on edistetty perustamalla useita asiakasraateja, muun muassa mielenterveys- ja päihdepalveluihin, Hatanpään sairaalaan sekä Tipotien ja Tesoman terveysasemille. Sarviksen sosiaaliasemalla on jo vuodesta 2012 toiminut asiakasraati, joka on ottanut kantaa laajasti eri asioihin. Myös kaupungin tulevaisuuden palvelujen suunnittelussa eli palvelumallityössä kuntalaiset, yhdistykset ja yhteisöt on otettu vahvasti mukaan suunnitteluun.

Tulevissa alueellisissa hyvinvointikeskuksissa ja lähitoreilla pyritään edistämään alueiden yhteisöllisyyttä. Ne tarjoavat esimerkiksi yhdistyksille tiloja ja mahdollisuuksia järjestää yhteisöllistä toimintaa.


Lisätietoja

Palvelujohtaja
Maritta Närhi
puhelin 050 320 6325
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala