Siirry sisältöön

Ratinanniemen yleisötapahtumat jakavat alueen asukkaiden mielipiteet

Julkaistu 21.6.2016 13.21

Tampereen kaupunki teetti kyselyn Ratinanniemen yleisötapahtumista lähialueen asukkaille, koska lähialueen taloyhtiöistä on saatu tapahtumiin liittyvää kriittistä palautetta. Kysely kattoi 27 taloyhtiötä ja yhteensä noin 1020 kotitaloutta Ratinan stadionin eteläpuolella eli Ratinanrannassa, Laukontorin ympärillä sekä Ratinan suvannon itäpäässä. Kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa 2016 kaikkiin lähialueen talouksiin ja vastauksia saatiin yhteensä 352.

Kun kyselyssä tiedusteltiin asukkaiden yleistä tyytyväisyyttä asuinalueensa, vastaajista yli 94 prosenttia oli erittäin tai melko tyytyväisiä asuinalueeseensa. Erityisesti sijaintia luonnon ja veden äärellä ja toisaalta lähellä kaupungin sykettä ja palveluita kiiteltiin. Kritiikkiä keräsivät erityisesti vilkas liikenne ja meneillään olevat työmaat.

Tapahtumilla sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia

Asukkaiden mielipiteet Ratinanniemen tapahtumien vaikutuksista voidaan jakaa kolmeen melko yhtä suureen leiriin. Vastaajista kolmannes oli sitä mieltä, että tapahtumilla on myönteisiä vaikutuksia. Yhtä suuri osuus myös nimeää niillä olevan kielteisiä vaikutuksia. Kolmanneksen mielestä tapahtumilla oli sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia.

Myönteistä vastaajien mielestä on, että tapahtumat elävöittävät kaupunkia ja tuovat tuloja ja työllisyyttä. Myös oman asunnon sijainti tapahtumien keskiössä on mukava asia monelle asukkaalle. Kielteinen suhtautuminen liittyi liikennejärjestelyjen toimimattomuuteen ja erityisestä Laukonsillan sulkemiseen. Laukontorin puolella kielteisyys liittyi ihmisten häiriökäyttäytymiseen ja turvattomuuden tunteeseen. Myös melu koetaan häiritsevänä, vaikka toisaalta hyvää musiikkia myös kiitellään.

Kyselyyn vastanneet antoivat myös kiitosta tapahtumien järjestelyistä. Yhtenä esimerkkinä mainitaan Blockfest, joka ulotti vartiointia Laukontorin alueella, mikä vähensi järjestyshäiriöitä ja paransi asukkaiden turvallisuuden tunnetta.

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtajan Mikko Nurmisen mielestä kysely paljastaa, että tapahtumat ja asukkaat voivat elää rinnakkain, kunhan liikennejärjestelyistä ja turvallisuudesta huolehditaan nykyistä paremmin.

- Kyselystä saatuja tuloksia hyödynnetään alueen suunnittelussa. Pyrimme sujuvoittamaan alueella liikkumista ja parantamaan turvallisuutta tapahtumien aikana, Nurminen toteaa.

Palautetta Ratinanniemen tapahtumista pyydettiin myös muilta viranomaisilta, kuten poliisilta. Viranomaisilta saadussa palautteessa Tampereen kaupungin tapahtumatoimisto sai kiitosta roolistaan eri osapuolten, kuten asukkaiden, viranomaisten ja tapahtumajärjestäjien toiveiden yhteen sovittajana.

Kyselyn tuloksista järjestettiin alueen asukkaille infotilaisuus maanantaina 20.6.2016.


Lisätietoja

Hankekehityspäällikkö
Markus Joonas
puhelin 050 345 0705
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki