Siirry sisältöön

Vanhustyöhön jalkautuminen: Kyky kohdata asiakas kunnioittavasti kiireenkin keskellä ihastutti

Julkaistu 15.6.2016 13.33

Tampereella 52 luottamushenkilöä ja virkamiestä valtuuston puheenjohtajasta ikäihmisten palvelujen lautakunnan jäseniin tarttuivat talven ja kevään aikana mahdollisuuteen kokeilla yhden työvuoron ajan vanhustyön arkea ammattilaisen työparina. Jalkautuneita päättäjiä ihastutti hoitajien kyky kohdata vanhuksia kunnioittavasti ja huomioida heidät yksilöllisesti kiireenkin keskellä. Henkilöstö puolestaan arvosti jalkautuneiden kiinnostusta heidän työtään kohtaan.

Jalkautujille sekä heidän kanssaan työskennelleelle henkilöstölle järjestettiin jälkikeskusteluja, joissa he saivat jakaa kokemuksiaan sekä esittää ideoita toiminnan kehittämiseksi. Palautetta kerättiin myös kyselyillä. Palautteesta laadittiin raportti, joka valottaa vanhusten ja henkilöstön nykyarkea ulkopuolisen kertomana, mutta sisältäpäin tarkasteltuna. Raportti esiteltiin kotihoidon ja asumispalvelujen johtokunnalle toukokuussa ja kesäkuussa sitä käsittelee ikäihmisten palvelujen lautakunta.

Valokuva: Vanhustyössä
Hallintojohtaja Kirsi Koski (vas.) on yksi virkamiehistä, joka kokeili päivän ajan vanhustyön arkea. Työparikseen hän sai lähihoitaja Vuokko Kurosen (oik.). Töiden lomassa parivaljakko ehti istahtaa Helena Pyötsiän seuraksi.

Jalkautuneet saivat valita tekevätkö työvuoronsa kaupungin kotihoidossa, vanhainkodissa vai tehostetun palveluasumisen ryhmäkodeissa. Kotihoito oli suosituin. Myös jalkautuneiden ideat ja ajatukset koskivat useimmiten kotihoitoa.

Jalkautuneet kokivat, että Tampereen kaupungin vanhuksille antama hoito ja hoiva oli hyvää ja vanhukset yksilöllisesti huomioon ottavaa. Erityisesti ikäihmisten kunnioittava kohtelu sai paljon kiitosta. Kiireen tuntua ei näytetty, vaan ikäihmisiä kohdeltiin arvostavasti, ystävällisesti ja reilusti.

Osa jalkautuneista pohti, kuinka pitkään ja minkälaisissa olosuhteissa asiakkaan kotona hyvin paljon hoitoa tarvitsevia vanhuksia pystytään hoitamaan laadukkaasti ja turvallisesti. Osa näki tarvittavan nykyistä enemmän miespuolisia hoitajia esimerkiksi paljon fyysistä apua vaativien asiakkaiden auttamiseksi. Vapaaehtoisia toivottiin lisää erityisesti kotihoitoon. Lisäksi mietittiin, miten kotihoidon asiakkaiden yhteisöllisyyttä voitaisiin lisätä ja kuinka heidät saataisiin mukaan esimerkiksi palvelukeskuksiin tai kerhohuoneille syömään, saunomaan tai jumppaamaan yhdessä.

Kotioloihin jalkautuneet toivoivat riittäviä apuvälineitä, esimerkiksi muovitettuja vuodesuojia. Käytännön ongelmista jalkautuneet kiinnittivät huomiota myös muun muassa hoitajan kotikäynnin aikaisen parkkipaikan löytymiseen.

Työntekijät toimivat mielellään jalkautujien työparina ja kertoivat työvuoron aikana avoimesti niin työn hienoista puolista kuin sen raskaudesta ja vaikeuksista. He kokivat, että kun on tehty päivä yhdessä työtä, voi luottaa, että molemmat puhuvat samasta asiasta. Päättäjien kiinnostus vanhustyön arkeen vakuutti henkilöstön.

Tiedotetta päivitetty 17.6.2016:
Vaihdettu liitteeksi raportti, jossa on kotihoidon ja asumispalvelujen johtokunnan lisäykset.


Lisätietoja

Palvelulinjapäällikkö
Ella Suojalehto
puhelin 040 759 5163
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala

Kuvat Hanna Leppänen