Siirry sisältöön

Tampereen kaupunginvaltuustolta lisärahoitusta tunnelille ja raitiotielle

Julkaistu 14.6.2016 13.13

Tampereen kaupunginvaltuusto myönsi 13.6. Rantaväylän tunnelin loppuun saattamiselle 10 miljoonan euron lisärahoituksen. Raitiotiehanke sai 1,7 miljoonan euron lisärahan, jotta hanke voi jatkaa suunnittelua lokakuun valtuuston päätöksentekoon saakka. Tuolloin valtuusto päättää saamiensa selvitysten perusteella, rakennetaanko Tampereelle raitiotie.

Tunnelin lisärahoituksen tarpeesta suuri osa muodostuu pilaantuneiden maiden puhdistamisesta. Pilaantuneita maita oli Santalahden alueella arvioitua enemmän. Lisäksi tehdään sellaisia liikenneratkaisuja ja laajuusmuutoksia, jotka on edullisempaa toteuttaa nyt tunnelin rakentamisen yhteydessä kuin myöhemmin erillisinä töinä. Kaupungin lisäksi myös valtio osallistuu kustannuksiin omalla osuudellaan, ja eduskunnan odotetaan käsittelevän valtion 5 miljoonan euron lisäosuuden vielä ennen kesälomia. Tunnelin kustannusarvio on lisäysten jälkeen 198 miljoonaa euroa, alun perin 185 miljoonaa euroa.

Näistä talousarviomuutoksista äänestettiin valtuustossa, ja ne hyväksyttiin selvällä ääntenenemmistöllä. Tunneli osalta äänestystulos oli 42-25, raitiotien osalta 44-22.

Valtuusto hyväksyi samassa kokouksessa myös raitiotievarikon asemakaavan. Varikon asemakaavasta Tampereen kaupunki on saanut poikkeamisluvan luonnonsuojelulaista Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta joulukuussa 2015. ELY-keskuksen päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on tehnyt 8.6.2016 päätöksen, jossa valitus on hylätty.

Kaupunginvaltuusto päätti myös kaupungin henkilöstökassan lakkauttamisesta vuoden 2017 loppuun mennessä.


Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu