Siirry sisältöön

Osa Tammelakeskuksen ja Kaukajärven terveysasemien potilaista ehdolla sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauskokeiluun

Julkaistu 14.6.2016 15.00

Tampereen kaupunki hakee kokeilukunnaksi sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeeseen. Jos kaupunki pääsee mukaan kokeiluun, osa Tammelakeskuksen ja Kaukajärven terveysasemien piiriin kuuluvista tamperelaisista voi ensi vuoden alusta lähtien valita, hoidetaanko heidät kaupungin omalla terveysasemalla vai yksityisen tai kolmannen sektorin palveluissa. Palvelustaan asiakas maksaa kunnallisen palvelun asiakasmaksun.

Valokuva: Voimaharjoittelua fysioterapeutin ohjauksessa.
 

STM valitsee kokeilukunnat hakemusten perusteella. Mukaan päässeet kunnat saavat kokeiluun valtionavustusta. Valtionavustushaku käynnistyy kesäkuussa, ja tavoitteena on saada päätökset lokakuussa.

Tampereen kaupunki on suunnitellut ottavansa mahdolliseen valinnanvapauskokeiluun perinteisiä terveysasemapalveluja eli lääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja fysioterapeutin vastaanottoja, suun terveydenhuoltoa sekä perustason päihde- ja mielenterveyspalveluja.

Kokeilualueiksi on suunniteltu otettavan Tammelakeskuksen ja Kaukajärven terveysasemien piirit, joissa asuu yhteensä noin 42 000 tamperelaista. Heistä lähemmäs 20 000 voisi valita, haluaako palvelunsa kaupungin omalta terveysasemalta vai joltakin kaupungin ostopalvelurekisteriin hyväksymältä yksityiseltä tai kolmannen sektorin palveluntuottajalta. Palveluntuottajan on sitouduttava noudattamaan erikseen laadittavia kokeilun ehtoja ja periaatteita ennen kuin se voidaan hyväksyä mukaan kokeiluun.

Yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmin.

Kokeilu ei koske vaativamman erikoissairaanhoidon palveluja.

Sosiaali- ja terveysministeriön valinnanvapauskokeilun tarkoituksena on tuottaa sote-uudistusta varten tietoa siitä, miten asiakkaiden valinnanvapaus on käytännössä mahdollista toteuttaa.

Sitra on mukana kokeiltavien palvelukokonaisuuksien ja niihin liittyvien hinnoittelu- ja rahoitusmallien rakentamisessa.

Kokeilulla selvitetään valinnanvapauden vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun. Erityisesti halutaan tietoa siitä, miten uudistus vaikuttaa palveluntuottajiin ja olemassa olevien palveluiden integrointiin sekä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan valintaan.


Lisätietoja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja
Taru Kuosmanen
puhelin 040 704 7337
sähköposti [email protected]

Suunnittelupäällikkö
Mika Vuori
puhelin 040 806 3132
sähköposti [email protected]


Teksti Tuula Ala-Honkola-Berge

Kuvat Opa Latvala