Siirry sisältöön

Aitolahti-Hirviniemen alueelle rakennetaan vesijohto- ja viemäriverkosto

Julkaistu 14.6.2016 9.24

Tampereen Vesi ja Nurmin vesihuolto-osuuskunta tekivät 9.9.2015 sopimuksen, jonka mukaan Tampereen Vesi rakentaa runkovesijohdon ja viemärin Hirviniemeen. Nurmin vesihuolto-osuuskunta rakentaa johdon sivuhaarat. Nurmin vesihuolto-osuuskunta myös huolehtii alueen vesihuoltopalveluista, vaikka Tampereen Vesi rakentaakin runkoverkon. Talousvesi alueelle saadaan Tampereen Veden verkosta ja myös jätevedet käsitellään kaupungin jätevedenpuhdistamolla. Runkojohdon rakentaminen on nyt käynnistynyt. Urakoitsijaksi on valittu Maanrakennus Vehkakoski Oy. Työn arvioidaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä.

Runkojohtotyön edetessä osuuskunta tiedottaa omalta osaltaan sivuhaarojen rakentamisesta ja kiinteistöjen liittämisestä. Lisätietoa asiasta tulee osuuskunnan verkkosivuille http://nvosk.nettisivu.org lähiaikoina.

Hirviniemi on haja-asutusaluetta, ja siellä keskitetyn vesihuollon tarve aiheutuu erityisesti talousvesiongelmista, joita ovat usean kaivon suuret arseenipitoisuudet, veden ajoittainen loppuminen sekä mangaanin ja raudan esiintyminen vedessä. Aitolahti-Hirviniemen alueella on pientalojen lisäksi mittavia kiinteistöjä, jotka ovat toteuttamassa vesihuoltoratkaisujaan. Nurmin vesihuolto-osuuskunnan toiminta-aluetta laajennettiin Aitolahti-Hirviniemeen vuonna 2011 vesijohdon- ja viemärin rakentamiseksi alueelle. Toiminta-aluetta kuitenkin supistettiin vuonna 2014 Nurmin vesihuolto-osuuskunnan esityksestä yhdyskuntalautakunnassa 30.9.2014, siten että ulkopuolelle jäivät ne kiinteistöt, jotka eivät halunneet liittyä keskitettyyn vesihuoltoon. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kuitenkin kumosi tämän päätöksen 1.7.2015 Pirkanmaan ELY-keskuksen valitettua asiasta. Toiminta-aluepäätöksen käsittely jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Nyt vesihuolto toteutetaan vuonna 2011 päätetyn toiminta-alueen keskeisimmille alueille. Vesihuoltolain mukainen liittymisvelvollisuus alueella ratkaistaan vuonna 2014 uudistuneen vesihuoltolain perusteella. Uudistuneen lainsäädännön mukaan taajama-alueiden ulkopuolella ei ole liittymisvelvollisuutta, mikäli kiinteistön vesihuoltolaitteistot täyttävät vesihuoltolain vaatimukset. Kiinteistöjen liittymisvelvollisuus ja vesihuoltolain 11 §:n mukaiset vapautushakemukset käsitellään sitten, kun toiminta-alueen muuttamisesta on saatu lainvoimainen päätös korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Hirviniemen vesihuoltoa käsiteltiin kaupunginhallituksen liiketoimintajaostossa 29.4.2015 ja jaosto edellytti, että Tampereen Vesi rakentaa runkojohdon Hirviniemeen ja selvittää yhtenä vaihtoehtona Nurmin vesihuolto-osuuskunnan sulauttamista Tampereen Veteen. Hirviniemen vesihuoltohanke rahoitetaan Tampereen kaupungin ja ELY-keskuksen Tampereen Vedelle myöntämillä avustuksilla ja vesihuolto-osuuskunnan omarahoituksella.

Tampereen Sähköverkko Oy rakennuttaa runkojohdon rakentamisen yhteydessä maakaapeloinnin korvaamaan vanhan ilmajohtoyhteyden sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi alueella. Urakoitsijana hankkeessa toimii Tampereen Vera Oy.

Lisätietoja:

Runkoverkon rakennuttaminen: Tampereen Vesi, rakennuttajainsinööri Esko Lehtimäki puh. 050 345 0626, sähköposti [email protected]

Toiminta-alueprosessi ja kaupungin päätökset hankkeeseen liittyen: Tampereen kaupunki, vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman puh. 040 801 6946, [email protected]

Kiinteistöjen vesihuoltoliittymät: Nurmin vesihuolto-osuuskunta, Arvi Loimusalo puh. 045 1828 330

Sähköverkon rakennuttaminen: Pentti Sahinoja, 050 5538654 tai Ari Unkuri 040 800 4139; sähköposti [email protected]

Maastosuunnittelu, Ilkka Välimäki 040 801 6233, [email protected]