Siirry sisältöön

Työttömyyteen ratkaisuja tuntipohjaisesta työstä ja digitalisaatiosta

Julkaistu 9.6.2016 10.21

Tampereen kaupunki teetti selvitystyön siitä, millä edellytyksillä Suomen työttömyysongelmaa voitaisiin ratkaista tekemällä töitä kotitalouksissa tuntipohjaisesti ja hyödyntää työllistymisessä digitaalisia palveluratkaisuja. Selvityksen mukaan viranomaiset näkevät keikkatyön hyvänä keinona parantaa työnhakijoiden työllistettävyyttä, kun se toteutetaan vero-, työ- ja muun lainsäädännön mukaisesti.

Joukkoistetut palvelut työllistäjänä -raportissa pureudutaan keikkatyön välityspalvelujen kenttään käyttäjälähtöisesti erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien kannalta. Raporttia varten haastateltiin laajasti viranomaisia, etujärjestöjä, Tampereen kaupungin ja muiden kuntien edustajia, eri taustaisia tamperelaisia ja järjestöaktiiveja. Selvitystyön ohjasi Keski-Suomen ELY-keskus ja sen toteutti CoReorient Oy.

Joukkoistetun työn toimijakentälle on ilmestynyt viime aikoina lukuisia sähköisiä välityspalveluja. Joukkoistettu työ on digitaalisen alustan avulla jaettavia ja vastaanotettavia työtarjouksia. Työn tekijät eivät tyypillisesti ole perinteisessä työsuhteessa työn teettäjään.

Jakamistalous eli yhteistyötalous mahdollistaa vajaakäytössä olevien resurssien järkevän hyödyntämisen kestävällä tavalla. Jakamistalouspalveluilla voidaan järjestää esimerkiksi liikkumista, majoittumista ja kuljettamista, mutta myös työtarjousten jakamista ja vastaanottamista joukkoistamista hyödyntämällä.

Raportin mukaan sekä työnhakijoilla että kotitalouksilla on selkeää tarvetta ja kiinnostusta joukkoistettua työtä kohtaan, mikäli käytössä on luotettava, helppokäyttöinen sekä työntekijän aikataulut huomioiva välityspalvelu. Työntekijöiden päämääränä on kuitenkin työllistyä palkkatöihin. Toisaalta on epätodennäköistä, että heikossa työmarkkina-asemassa olevat, kuten työttömät nuoret, maahanmuuttajat ja pitkäaikaistyöttömät, pärjäisivät kilpailussa kotitalouksien keikkatöistä, jos vastassa on osaavia ja kokeneita muita työnhakijoita.

Raportissa esitetään toimenpide-ehdotuksia kotitalouksille tehtävän keikkatyön helpottamiseksi. Työnhakijan perustoimeentulon kannalta hallitsemattomia riskejä on pienennettävä tarkentamalla lakien soveltamisohjeita ja siten TE-toimiston ja toimeentulotukipäätösten harkinnanvaraisuutta. Työllistämistoimenpiteiden kuten palkkatuen sovellettavuutta tulee laajentaa muuhun kuin kokopäiväiseen työhön. Lisäksi keikkatyömarkkinoilla välityspalveluiden ja julkisen sektorin toimijoiden tulisi tukea yhteistyöllä vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia työnhakijoita.

Raportin totetuttanut CoReorient Oy on Euroopan sosiaalisten innovaatioiden kilpailun semifinaalissa vertaistyöllistämisen innovaatiollaan.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Maria Kristiina Virtanen, [email protected], 040 806 3878
CoReorient Oy: Heikki Waris, [email protected], 050 487 2134


Teksti Raija Lindell