Siirry sisältöön

Rakennusten julkisivumuutoksissa käyttöön uusi, kevennetty hyväksymismenettely

Julkaistu 7.6.2016 17.02

Rakennusten julkisivumuutoksia koskevan rakennustapaohjeen päivitys hyväksyttiin ympäristö- ja rakennusjaostossa 7.6.2016. Julkisivumuutosohje koskee rakennusten julkisivuja, ikkunoita ja ovia, parvekkeita, kattoja, valokatoksia, lasiterasseja, markiiseja, satelliittiantenneja sekä aurinkopaneeleja, -kennoja ja -keräimiä. Julkisivumuutosohjetta on päivitetty viimeksi vuonna 2012.

Lokakuussa 2014 voimaan astuneen uuden rakennusjärjestyksen mukaan toimenpidelupamenettely on mahdollista korvata suunnitelmien hyväksymismenettelyllä, mikäli hanke on vähäinen. Hyväksymismenettelyllä tarkoitetaan sitä, että lupakäsittelystä vastaava viranhaltija voi vähäisissä hankkeissa hyväksyä suunnitelman, eikä erillistä toimenpidelupamenettelyä tarvita. Menettely on joustava ja hankkeeseen ryhtyvälle maksuton.

Tavanomaista lupamenettelyä kevyempi menettely otetaan jatkossa käyttöön osittain tai kokonaan rakennuksen tyylin, pintamateriaalin tai värityksen muutoksissa, rakennuksen alkuperäisen tyylin palauttavissa julkisivumuutoksissa, parveke- ja valokatosten lasituksissa, sekä satelliittiantennien ja aurinkoenergiajärjestelmien asentamisen osalta.

Toimenpidelupa tarvitaan silloin, kun toimenpide muuttaa olennaisesti rakennuksen julkisivua tai kaupunkikuvaa. Myös suojeltuihin rakennuksiin, arvorakennuksiin sekä kaupunkikuvallisesti näkyviin paikkoihin tehdyt julkisivumuutokset edellyttävät lupaa.

Suurimmat muutokset aurinkopaneeleja, -kennoja ja -keräimiä koskevaan kohtaan

Rakennuksiin tai pihamaalle nyt hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti sijoitettavat aurinkoenergiajärjestelmät, kuten aurinkopaneelit ja -kennot sekä lämpöä tuottavat aurinkokeräimet vapautettiin päivityksen yhteydessä kokonaan hyväksymis- ja lupamenettelystä. Suojeltuihin rakennuksiin, arvorakennuksiin sekä kaupunkikuvallisesti näkyviin paikkoihin asennettavat aurinkoenergiajärjestelmät sen sijaan edellyttävät jatkossakin suunnitelman hyväksyntää tai toimenpidelupaa. Pienet, rakennuksiin tai pihalle sijoitettavat tuulivoimalat edellyttävät myös jatkossa joko suunnitelman hyväksynnän tai toimenpideluvan.

Luvat haetaan sähköisesti lupapisteestä

Vuoden 2016 alussa Tampereen rakennusvalvonnassa on siirrytty sähköiseen luvanhakuun eli kaikki rakentamisen luvat haetaan sähköisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta. Myös suunnitelmien hyväksymistä haetaan Lupapisteen kautta.


Lisätietoja

Rakennustarkastaja
Eija Muttonen-Mattila
puhelin 040 800 4063

Suunnittelija
Emilia Tommila
puhelin +358400679232