Siirry sisältöön

Kaupungin ympäristötyöstä julkaistiin vuosikatsaus

Julkaistu 7.6.2016 11.04

Tampereen kaupungin ympäristön ja kestävän kehityksen tuore katsaus kertoo kaupungin ympäristöön vaikuttavista toimista vuosien 2015 ja 2016 aikana. Vuosikatsauksessa tarkastellaan ympäristöpolitiikan 2020 tavoitteiden toteutumista. Katsauksen teemoina ovat muun muassa ympäristövastuulliset toimintatavat, kaupungin pienentyneet kasvihuonekaasupäästöt, materiaalitehokkuus ja joukkoliikenteen uudet tuulet. Kaupungin YouTube-kanavalla on julkaistu aiheeseen liittyvä video.

Arjen ympäristötekoja tukeva ekotukitoimintamalli on ollut Tampereen kaupungin työyhteisöissä käytössä pian kolme vuotta. Se tunnetaan työpaikoilla jo kohtuullisen hyvin, ja toiminnan vaikuttavuus kasvaa vuosi vuodelta. Ympäristövastuullisia toimintatapoja on edistänyt myös Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän käyttöönotto, jonka pilotointivaiheeseen osallistui kaupungin kaksi liikelaitosta ja kolme tytäryhtiötä. Ekokompassin ympäristöjärjestelmää ovat käyttäneet myös tapahtumien järjestäjät.

Ympäristökasvatuksella on tärkeä rooli kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa. Esimerkiksi Muotialan päiväkodissa on opeteltu arjen kestäviä, ympäristöä säästäviä toimintatapoja, ja luontokoulu Korennossa lapset ovat opiskelleet ympäristöasioita toiminnallisen ja elämyksellisen oppimisen keinoin.

Tampere tähtää hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2050 mennessä. Kasvihuonekaasupäästöt ovat jatkaneet laskuaan. Muun muassa Tampereen sähkölaitoksen panostukset uusiutuvan ja kotimaisen polttoaineen määrän kasvattamiseksi ovat alkaneet tuottaa tulosta, ja päästöt ovat vähentyneet.

Suurimpia kasvihuonepäästöjen lähteitä ovat edelleen rakennusten lämmitys ja kasvava tieliikenne. Tieliikenteen päästöjä vähentävät joukkoliikenteen kehittäminen sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen. Hämeenkadun itäpään joukkoliikennekatukokeilu on vähentänyt voimakkaasti kadun liikennettä, melua ja tuonut lisää tilaa kävelylle ja pyöräilylle. Kaupunki on myös hankkinut ensimmäiset neljä sähköbussia, ja sähköinen bussiliikenne laajenee edelleen lähivuosina. Ajankohtaisen raitiotiehankkeen ympäristövaikutuksia selvitetään parhaillaan.

Kaupungin palvelu- ja tavarahankintojen vastuullisuusnäkökohtiin on kiinnitetty huomiota, ja kestävien hankintojen edistämiseksi on käynnissä selvityshanke. Materiaalitehokkuuden teemaa on tukenut muun muassa Hiedanrannan nollakuidun uusiokäyttömahdollisuuksien selvitys sekä Rantaväylän tunnelin louhintamateriaalin hyödyntäminen alueen tierakenteissa ja rannan täytöissä.

Tampereen ympäristön ja kestävän kehityksen katsaus 2016:n taustalla on kaupunginvaltuuston vuonna 2012 hyväksymät ympäristöpolitiikan tavoitteet. Katsaukseen voi tutustua tarkemmin tampere.fi-verkkosivuilla.


Lisätietoja

Ympäristöjohtaja
Kaisu Anttonen
puhelin 050 636 98
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell