Siirry sisältöön

Tampere sai pysäköintipolitiikan

Julkaistu 1.6.2016 11.05

Tampereella on nyt ensimmäistä kertaa pysäköintipolitiikka. Muun muassa maankäytön suunnittelun pysäköintinormien pohjaksi tehty pysäköintipolitiikka hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa tiistaina 31.5.2016. Pysäköintipolitiikka otetaan käyttöön heti.

Päätöksen mukaaan auto- ja pyöräpysäköinnin normeja tarkistetaan 2 - 3 vuoden kuluttua toteutuneista hankkeista saadun kokemuksen ja palautteen perusteella. Lisäksi autojen yhteiskäyttöjärjestelmän toimivuutta tutkitaan 2 -3 pilotointikohteessa ja niistä saatujen kokemusten pohjalta arvioidaan yhteiskäyttöautojärjestelmän vaikutusta pysäköintinormiin.

Lautakunta äänesti asian palauttamisesta valmisteluun, mutta päätösesitys tuli hyväksytyksi äänin 2 - 8. Lautakunta edellyttää lisäksi, että vieraspysäköinnistä tehdään kattava selvitys valtuustokauden aikana ja tehdään tarpeelliset muutokset pysäköintipolitiikkaan.

Pysäköintipolitiikan laatiminen aloitettiin vuonna 2014, kun lautakunta edellytti sitä. Valmistelun aikana on järjestetty lukuisia sidosryhmäkuulemisia, kaksi kuntalaiskyselyä sekä pyydetty lausuntoja. Kaupunginhallitus hyväksyi suunnittelukokouksessaan viime kuussa luonnoksen. Ohjeistus otetaan huomioon politiikan käyttöön oton yhteydessä.

Tampereella ei ole aiemmin ollut kokonaisvaltaista pysäköintipolitiikkaa, vaan se on muodostunut vuosien ja vuosikymmenien saatossa pala palalta. Vuodelta 1985 olevan pysäköintinormiston uudistamisen tarve on ollut tiedossa jo pitkään, ja sen uudistamiseksi on tehty alustavia toimenpiteitä, mutta vasta kokonaisvaltaisemman näkemyksen eli pysäköintipolitiikan muodostaminen mahdollistaa uuden pysäköintinormiston laatimisen.

Pysäköintinormisto uusitaan

Pysäköintinormisto toimii osana asemakaavamääräyksiä käytännön työkaluna, jolla toteutetaan pysäköintipolitiikkaa. Sitä varten otetaan käyttöön auto- ja pyöräpysäköintinormi. Muut toimet liittyvät kadunpitoon, pysäköinnin hinnoittelu, kaupungin roolin määrittämiseen pysäköinnin organisoinnissa, pyöräpysäköinnin kehittämiseen, uuden teknologien hyödyntämiseen pysäköinnissä, liityntä- ja toimipaikkapysäköinnin kehittämiseen ja pysäköintilainsäädäntöön vaikuttamiseen.

Pysäköintinormi on määritelty eri yhdyskuntarakennevyöhykkeille käyttötarkoituksittain. Normin soveltamista varten on laadittu kantakaupungin alueelle vyöhykekartta, jossa on esitetty käytettävät vyöhykkeet, jotka ovat keskustan ja aluekeskusten jalankulkuvyöhyke, tehokas joukkoliikennevyöhyke (vähintään 15 minuutin vuoroväli) sekä muut alueet.

Autopaikkamitoitus on esitetty asumiselle ja toimistoille sekä liiketiloille. Muiden kohteiden pysäköintipaikkamitoitus määritellään aina hankekohtaisesti erillisselvitysten perusteella.

Vähiten pysäköintipaikkoja vaaditaan toteutettavaksi keskustassa ja alue- ja alakeskusten jalankulkuvyöhykkeellä sekä tehokkaalla joukkoliikennevyöhykkeellä ydinkeskustan läheisyydessä.

Asumisen osalta pienin autopaikkavelvoite on kerrostalokohteissa. Autopaikkanormi ottaa kantaa henkilöautojen lisäksi moottoripyörien, mopoautojen, liikuntaesteisten ajoneuvojen ja kuorma-autojen pysäköintiin.

Pyöräpysäköintinormi on uusi, ja se perustuu vähimmäispaikkalukumäärän eli minimin määrittämiseen.


Lisätietoja

Liikenneinsinööri
Timo Seimelä
puhelin 040 758 2104

Suunnittelupäällikkö
Ari Vandell
puhelin +358405644518

Puheenjohtaja,
Apulaispormestari
Pekka Salmi
puhelin 050 565 8898

(paikalla 6.6. alkaen)
Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö
Hanna Montonen
puhelin +358408016952


Teksti Anna-Leea Hyry