Siirry sisältöön

Tampere hakee mukaan kärkihankkeeseen: osalle kaupunkilaisia valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluihin

Julkaistu 30.5.2016 17.52

Tampereen kaupunki valmistautuu hakemaan kokeilukunnaksi sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeeseen. Valintakokeilupilottiin hakeutumisesta päätettiin kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 30.5.2016.

Mikäli Tampere valitaan mukaan kokeiluun, voi osa tamperelaisista valita ensi vuoden alusta lähtien haluamiaan sosiaali- ja terveyspalveluja joko kaupungin omasta vastaanottotoiminnasta, yksityiseltä palveluntuottajalta tai kolmannelta sektorilta.

Sosiaali- ja terveysministeriön valinnanvapauskokeilun tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, miten asiakkaiden valinnanvapaus on käytännössä mahdollista toteuttaa. Sitra on mukana kokeiltavien palvelukokonaisuuksien ja niihin liittyvien hinnoittelu- ja rahoitusmallien rakentamisessa. Kokeilulla selvitetään valinnanvapauden vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun. Erityisesti halutaan tietoa siitä, miten uudistus vaikuttaa palveluntuottajiin ja olemassa olevien palveluiden integrointiin sekä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan valintaan.

Hankehakemus koskee kokeiluvaiheessa ainoastaan Tampereen kaupungin avopalveluita, ei Tampereen Orivedelle tuottamia sosiaali- ja terveyspalveluja.

-Kokeilulla tuotetaan sote-uudistusta varten jo etupainotteisesti tietoa siitä, miten asiakkaat ohjautuvat eri palveluntuottajien piiriin, jos heillä on vapaus valita oma palveluntuottajansa. Samalla saadaan tietoa palveluiden laadusta ja niistä kilpailutekijöistä, jotka asiakkaan valintaan vaikuttavat, kertoo Tampereen hankehakemuksen valmistelusta vastaava hyvinvoinnin palvelualueen johtaja (1.6.2016 alkaen) Taru Kuosmanen.

Valinnanvapauskokeilu toteutetaan kuntakokeiluna hakemusten perusteella valittavissa kunnissa, joille myönnetään valtionavustusrahoitusta. Osana kokeilua kehitetään palvelutuottajien vertailun mahdollistavaa sähköistä palvelua. STM on varannut hankkeen toteutukseen 10 miljoonaa euroa. Valtionavustushaku käynnistyy kesäkuussa ja tavoitteena on saada päätökset tehtyä lokakuussa 2016.

Asukkaiden valinnanvapaus kasvaa - asiakasmaksut eivät

Mikäli Tampere pääsee mukaan hankkeeseen, osa tamperelaisista voi ensi vuoden alusta lähtien valita itseään hoitavan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajan kaupungin omista palveluista, yksityiseltä palveluntuottajalta tai kolmannelta sektorilta. Päätös kokeiluun otettavasta väestöryhmästä tehdään myöhemmin.

Valinnanvapauskokeilu koskee tämän hetken suunnitelmien mukaan Tampereella perinteisiä terveysaseman palveluja eli lääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja fysioterapeutin vastaanottoja, suun terveydenhuoltoa sekä perustason päihde- ja mielenterveyshoitajan palveluja.

Jos asiakas valitsee palvelunsa yksityiseltä taholta tai kolmannen sektorin palveluista, hän maksaa siitä saman kuin kunnallisissa palveluissa. Yksityiselle sektorille ilmoittautuneen asiakkaan kulut maksetaan kokeilun aikana kaupungin hankerahoituksella. Vaativamman erikoissairaanhoidon palvelut ovat kokeilun ulkopuolella. Kokeilu ei vaikuta kiireellisen hoidon saatavuuteen ja järjestelyihin.

Mikäli STM hyväksyy Tampereen kokeilukunnaksi, tuodaan kokeilun tarkasti arvioidut kustannukset terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan hyväksyttäväksi talousarviovalmistelun yhteydessä.


Lisätietoja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja
Taru Kuosmanen
puhelin 040 704 7337
sähköposti [email protected]