Siirry sisältöön

Tampereelle perustetaan ikääntymistutkimuksen verkosto

Julkaistu 24.5.2016 15.12

Tampereen kaupunki perustaa Ikääntymistutkimuksen verkoston, johon kutsutaan mukaan paikalliset ikääntymistutkimusta toteuttavat ja sitä edistävät tutkimuslaitokset, -yksiköt ja henkilöt. Verkoston käynnistämistä koordinoi TampereSenior-ohjelma.

Verkosto kokoaa ja tekee näkyväksi ikääntymisen ja hyvinvointipalvelujen parissa tehtävää tutkimusta. Tavoitteena on vahvistaa Tampereen asemaa kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettuna ikääntymistutkimuksen keskuksena.

Ikääntymistutkimuksen verkosto edistää ikääntymistutkimuksen toimijoiden verkottumista, luo mahdollisuuksia uusille ideoille monialaisessa toimijaverkossa ja systematisoi Tampereen kaupungin ja tutkimuksen vuoropuhelua. Toiminnalla halutaan edesauttaa tutkimuksen ja käytännön tarpeen kohtaamista ja tutkimustulosten käytäntöön viemistä.

Verkoston työskentelytapoina ovat yhteiset kohtaamiset, joissa eri tieteenalojen ja kaupungin asiantuntijat pääsevät kertomaan työstään, tutkimuksestaan ja tulevaisuuden visioistaan. Työskentelyssä on tarkoitus hyödyntää HealthHUB-ympäristöä, joka on yhtä aikaa ammattilaisten muodostama yhteisö sekä fyysinen työskentelytila Kaupin kampuksella.

Verkoston toiminta alkaa yhteisellä tapaamisella 24.8.2016 klo 13 HealthHUBissa (Biokatu 6). Toivotamme aiheesta kiinnostuneet henkilöt mukaan tapaamiseen esittäytymään ja kertomaan omasta tutkimuksestaan! Tutustumisen lisäksi on tarkoitus suunnitella verkoston yhteistä näyttäytymistä valittavassa tapahtumassa, jossa voidaan tehdä tunnetuksi ikääntymiseen ja ikääntyvän yhteiskunnan haasteisiin kohdistuvaa tutkimusta.

Ilmoittautumiset tapaamiseen suunnittelija Johannan Solalle tai geriatrian professori Jaakko Valvanteelle.


Lisätietoja

Aluekoordinaattori (keskusta ja länsi)
Johanna Sola
puhelin 040 778 9599
sähköposti [email protected]

Geriatrian professori
Jaakko Valvanne
puhelin 040 190 9727
sähköposti [email protected]