Siirry sisältöön

Tampere pyrkii mukaan työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliseen kokeiluun

Julkaistu 19.5.2016 19.51

Tampereen kaupunki haluaa mukaan työ- ja elinkeinoministeriön työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliseen kokeiluun, joka tehtäisiin Tampereen kaupunkiseudun laajuisena. Osaamis- ja elinkeinolautakunta päätti 19.5.2016 esittää kaupunginhallitukselle kokeiluun hakemista.

Hallitusohjelman mukaista työvoimapalvelujen uudistusta tehdään alueellisina kokeiluina vuosina 2017 ja 2018. Kokeilut voivat poiketa eri alueilla sisällöltään ja painottaa eri asiakasryhmiä: maahanmuuttajat, nuoret, osatyökykyiset, pitkäaikaistyöttömät sekä yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat tai toimintaansa kasvattavat ja uudistavat yritykset.

Tampereen kaupunki tavoittelee kokeilun myötä mahdollisimman laajaa työllisyydenhoidon kokonaisvastuuta. Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisen kokeilun toteuttaminen sekä vastuun ottaminen laajasta tehtäväkentästä ja isoista asiakasmääristä edellyttäisivät toiminnan kokonaisvaltaista uudelleen organisointia ja lisäresursseja. Kokeilun sisältö ja resurssointi täsmentyvät suunnittelun edetessä. Valtio ei osoita kokeiluihin erillistä rahoitusta.

- Tavoitteena olisi luoda työnhakija- ja työnantaja-asiakaslähtöinen, eri hallinnonalojen rajat ylittävä ja kustannustehokas työllisyydenhoidon toimintamalli. Kokeilun valmistelu ja toimeenpano edellyttävät laajaa yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, painnottaa lautakunnan puheenjohtaja, apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki.

Kokeiluilla tavoitellaan 10 prosentin kustannussäästöä nykyisiin työttömyyden julkiselle taloudelle aiheuttamiin kokonaiskustannuksiin verrattuna. Hallituksen esitys kokeilusta annettaneen eduskunnalle syksyllä. Kokeilut käynnistyvät aikaisintaan vuoden 2017 alussa.

Järjestelmään kaivataan yksinkertaistamista

Suomen kuusi suurinta kaupunkia, Tampere mukaan lukien, on viime vuosina tukenut vahvasti ajatusta kokeilla kunnallista työllisyydenhoitoa. Se nähtäisiin vastauksena kuntien lisääntyneeseen vastuuseen työllisyydenhoidosta ja sen kustannuksista sekä vähäisiin keinoihin vaikuttaa asiaan. Järjestelmän yksinkertaistaminen ja prosessin kokonaishallinnan keskittäminen yksiin käsiin on nähty tarpeellisena.

Kokeilun toteutuessa sen toimeenpanoon osallistuisivat kaupunkiorganisaatiosta ainakin työllisyyspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, ammatillinen koulutus ja elinkeinopalvelut. Kaupunkiseudun yhteisen kokeiluhakemuksen toteutuminen edellyttää, että kaupunkiseudun kunnat päättävät lähteä mukaan hankkeeseen.Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Tuula Mikkonen
puhelin 040 800 4962
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell