Siirry sisältöön

Raportti: Saattohoidolle kiitosta, vanhusten kohtelulle miinusta

Julkaistu 18.5.2016 17.56

Saattohoito on useassa tehostetun asumisen yksikössä onnistunut hyvin. Vanhukset ja omaiset puolestaan kokevat toisinaan hoitohenkilöstön kohtelun töykeänä. Muun muassa nämä asiat selviävät Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelujen ohjaus- ja valvontaryhmän vuoden 2015 toiminnasta kertovasta raportista.

Tampereen kaupungin vanhusasiamieheen ja valvontakoordinaattoriin otettiin vuoden 2015 aikana yhteyttä noin 900 kertaa. Valvontakäyntejä puolestaan tehtiin 66, joista kolme Orivedelle.

Yhteydenotoissa ja ikäihmisten palveluiden valvonnassa nousi esiin asiakkaan epäasiallisen kohtelun lisäksi itsemääräämisoikeus. Vaikka ikäihminen on ollut kykenevä ilmaisemaan oman tahtonsa, sitä ei aina ole otettu huomioon esimerkiksi sairaalasta kotiutuessa tai sopivaa asumismuotoa mietittäessä.

Palvelu- ja hoitosuunnitelman päivittämisessä on ollut puutteita. Palvelun alkaessa asiakkaan ja omaisten toiveet kirjataan kiitettävästi palvelu- ja hoitosuunnitelmaan, mutta suunnitelmaa päivitettäessä asiakkaan kuuleminen ei toteudu yhtä hyvin.

Suurin osa vanhusten omaisista ja läheistä hoitaa asioita asiallisesti, mutta välillä käy ilmi tapauksia, joissa ikäihmistä käytetään taloudellisesti hyväksi. Esimerkiksi omaisten kanssa palveluista neuvoteltaessa vanhusasiamies on kohdannut tilanteita, joissa palveluita valitaan taloudellisin perustein vastoin asiakkaan etua.

Vuoden aikana ilmeni joitakin vakavia epäkohtia, joita käsiteltiin myös tiedotusvälineissä. Vakavien puutteiden ja epäkohtien ilmetessä ohjaus- ja valvontaryhmä aloittaa tilanteen selvittämisen välittömästi yhdessä palveluntuottajan kanssa ja ilmoittaa asiasta aluehallintovirastoon.

Myönteisenä asiana ohjaus- ja valvontaryhmä on huomannut naapureista huolehtimisen kasvaneen. Yhä useammin soittoja tulee naapureilta tai taloyhtiön edustajilta, jotka ovat huolissaan kotona asuvista ikäihmisistä, jotka eivät välttämättä osaa hakea apua tai tiedosta edes tarvitsevansa sitä.

Myös asiakasmaksutoimiston ruuhka on helpottanut viime vuonna muutetun tuloselvityskäytännön ansiosta eikä vanhusasiamiehelle ole enää tullut palautetta laskutuksen kohtuuttomasta viivästymisestä.

Vanhusasiamiehet ja ikäihmisten palveluiden valvontakoordinaattori siirtyivät vuoden 2016 alusta konsernihallintoon perustettuun Valvonta- ja ohjausyksikköön. Heidän lisäkseen yksikössä toimivat sosiaali- ja potilasasiamiehet sekä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ja varhaiskasvatuksen valvontakoordinaattorit.


Lisätietoja

Vanhusasiamies
Riikka Piironen
puhelin 040 830 6997
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala