Siirry sisältöön

Kaupunki muokkaa asiakasmaksukäytäntöjään

Julkaistu 18.5.2016 17.29

Tampereen kaupunki on muuttamassa ja selkeyttämässä joidenkin sosiaali- ja terveydenhuollossa perittävien asiakasmaksujen maksuperusteita. Peruuttamatta ja käyttämättä jääneistä erikoissairaanhoidon avohoidon ja kuvantamistutkimuksen asiakasmaksuista aletaan periä sakkomaksua.

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta, lasten ja nuorten palvelujen lautakunta ja ikäihmisten palvelujen lautakunta ovat päättäneet muun muassa, että jos kuntalaisen on oltava ympärivuorokautisessa laitoshoidossa pääasiassa siksi, että hän jonottaa paikkaa esimerkiksi palvelutaloon, hän on silloin lyhytaikaisen laitoshoidon asiakas. Hän maksaa silloin lyhytaikaisen laitoshoidon vuorokausimaksua, joka on tällä hetkellä Tampereella 45,70 euroa vuorokaudessa ja maksukaton täytyttyä 21,10 euroa vuorokaudessa.

Tähän saakka kaupunki on perinyt paikkaa jonottavilta kolmen kuukauden jälkeen pitkäaikaisen laitoshoidon kuukausimaksua, joka määräytyy asiakkaan nettotulojen perusteella.

Päätös koskee niitä asiakkaita, jotka joutuvat 1.6.2016 jälkeen laitoshoitoon odottamaan pääsyä laitoshoitoa kevyempään asumispalveluun. Kuukausittain heitä on keskimäärin 30. Tällä hetkellä jonottajien määrä saattaa olla suurempi, mutta tilanne helpottuu juuri valmistuneen Pohjolan palvelukodin myötä.

Maksukaton vapaakortin saa pyydettäessä

Maksukaton täyttymistä osoittavasta vapaakortista lautakunnat ovat päättäneet, että vapaakortti kirjoitetaan vain siinä tapauksessa, että asiakas on sitä pyytänyt. Periaatteena säilyy se, että asiakkaalla on itsellään velvollisuus seurata maksukattonsa täyttymistä. Tämä on erityisen tärkeää, sillä Tampereen kaupunki ei ilman asiakkaan nimenomaista lupaa saa tietoonsa maksukertymää esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä. Maksukaton täyttyminen otetaan huomioon kaupungin palveluissa sen jälkeen, kun vapaakorttitieto on tallennettu potilastietojärjestelmään.

Lautakunnat ovat tarkentaneet myös peruuttamatta jätetyistä vastaanottoajoista perittyä maksua. Tällä hetkellä 15 vuotta täyttäneeltä potilaalta peritään sakkomaksua vain lääkärin vastaanottokäyntien ja suun terveydenhuollon osalta, mutta 1.6.2016 alkaen käyttämättömistä vastaanotoista aletaan periä maksua myös erikoissairaanhoidossa työskentelevien hoitajien vastaanotoista ja kalliista kuvantamistutkimuksesta, esimerkiksi magneettikuvauksesta. Tällä hetkellä käyttämättä ja peruuttamatta jätetyn vastaanottoajan maksu on 51,40 euroa. Muutoksen myötä sakkomaksua voidaan periä myös lasten ja nuorten poliklinikan käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä hoitajan vastaanottoajoista, jos asiakas on 15 vuotta täyttänyt.

Terveysaseman vastaanottoajan voi peruuttaa terveyspalvelujen neuvonnan verkkosivuilta (www.tampere.fi/10023) löytyvällä lomakkeella. Vaihtoehtoisesti terveysaseman vastaanottoajan voi peruuttaa soittamalla hoitavaan yksikköön tai terveyspalvelujen neuvontaan 03 10023 (joka päivä 7-22). Käyttämättä jäävä vastaanottoaika on peruutettava viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa.

Sairaalan ja toimenpide- ja konsultaatioyksikön vastaanottoajat voi perua soittamalla suoraan hoitavaan yksikköön viimeistään kolme arkipäivää ennen varattua vastaanottoaikaa. Tätä myöhemmin perutuista vastaanottoajoista peritään maksu, jos käyttämättä jättämiselle ei ole erityistä painavaa syytä, kuten joutuminen sairaalahoitoon.

Tiedotetta muokattu 19.5.2016:
Lisätty kappale sairaalan ja konsultaatio- ja toimenpideyksikön vastaanottoaikojen perumisesta.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Juho Tervo
puhelin 040 806 2899
sähköposti [email protected]


Teksti Tuula Ala-Honkola