Siirry sisältöön

Teknillinen lukio ja Klassillinen lukio mukaan tuntijakokokeiluun elokuussa

Julkaistu 18.5.2016 9.26

Opetus- ja kulttuuriministeriön myönsi tuntijakokokeiluluvan Tampereen teknilliselle ja klassilliselle lukiolle. Kokeiluun voivat osallistua elokuussa 2016 ja 2017 aloittavat opiskelijat. Elokuussa opintonsa aloittavat opiskelijoilla on oikeus päättää, opiskelevatko vanhan tuntijaon mukaan vai osallistuvatko tuntijakokokeiluun.

Valinnaisuus koskee reaaliaineita, jotka on jaettu kahteen ryhmään: ympäristö- ja luonnontieteisiin (biologia, maantiede, fysiikka, kemia ja terveystieto) sekä humanistis-yhteiskunnallisiin (historia, yhteiskuntaoppi, uskonto/elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia). Kokeilun valinnaisuus ei koske muita oppiaineita ja aineryhmiä.

Kokeilun tarkoitus on hakea kokemuksia nykyistä suuremman opiskelijakohtaisen valinnaisuuden mahdollistamisesta ja sen toimivuudesta.

Kokeilulupa myönnettiin 26:lle koulutuksen järjestäjälle, joilla katsottiin olevan edellytykset kokeilun toteuttamiseen ja opiskelijan oikeuksia vaarantamatta. Valinnassa kiinnitettiin huomiota kokeilun toteuttamisedellytyksiin, kuten hakijan opinto-ohjauksen järjestämiseen, opiskelijoiden ja opetushenkilöstön valmiuteen ja halukkuuteen osallistua kokeiluun sekä hakijan ja koulun kokemukseen lukion kehittämistyöstä.


Lisätietoja

Lukiokoulutuksen johtaja
Eija Tiisala-Heiskala
puhelin 040 806 2437
sähköposti [email protected]


Teksti Jaana Raukola