Siirry sisältöön

Vammaisten kuljetuspalvelujen omavastuuosuudeksi tuli arvolipun hinta

Julkaistu 12.5.2016 15.16

Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta päätti 11.5.2016 toteuttaa vammaisneuvoston toiveen vahvistaessaan vammaisten kuljetuspalveluista maksamat omavastuuosuudet, kun Tampereen seudun joukkoliikenteen uusi maksuvyöhykejärjestelmä otetaan käyttöön 6.6.

Kuljetuspalveluja käyttävän vaikeavammaisen maksamaksi omavastuuosuudeksi tulee arvolipun mukainen hinta, kun on kyse vyöhykealueiden A-F sisällä tehtävästä yhdensuuntaisesta asiointi- ja virkistysmatkasta. Muihin Tampereen ja Oriveden lähikuntiin suuntautuvista matkoista peritään bussimatkan hintaa vastaava Matkahuollon kilometritaksa eli LM-taksa.

Työ- ja opiskelumatkat ovat vaikeavammaisille edelleen maksuttomia Tampereen ja Oriveden kaupunkien sisällä. Muualle kuin asuinkunnan alueelle suuntautuvista työ- ja opiskelumatkoista peritään kahden euron omavastuu.

Lautakunnassa päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Omavastuun määräytymistä arvolipun hinnan mukaan esitti Amu Urhonen (vihr.) ja häntä kannatti Riitta Ollila (sdp). Äänestyksessä Urhosen esitys sai 7 ääntä ja sen vastaesityksenä ollut kertalippuesitys 3 ääntä.

Kaupunginhallitus otti päätöksen käsiteltäväkseen

Kaupunginhallitus 23.5.2016

Konsernijohtaja Yli-Rajala:

"Kaupunginhallitus on päätöksellään 16.5.2016 § 207 käyttänyt ottooikeuttaan terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan päätökseen ja ottanut vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluidenomavastuun määräytymistä koskevan asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus päättää,

että terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan päätös 11.5.2016 § 72 palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja

että terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta edellytetään

ratkaisemaan asia niin, ettei talousarvioon varattu määräraha ylity.Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Päivi Mattila
puhelin 0500 628 038
sähköposti [email protected]


Teksti Tuula Ala-Honkola-Berge