Siirry sisältöön

Viiden kunnan selvitys: uusiutuvan energian käyttöä voisi lisätä

Julkaistu 4.5.2016 14.46

Tampere, Nokia, Lempäälä, Kangasala ja Pirkkala kartoittivat uusiutuvan energian käytön lisäämisen mahdollisuuksia niin yritystoiminnan, kuntien kuin loppukäyttäjien näkökulmista. Alueen kunnat voisivat lisätä puubiomassan ja kattojen aurinkoenergian sekä lämpökaivojen käyttöä, osa kunnista myös tuuli- ja vesivoiman.

Katselmuksen tuloksina saatiin kuntien energiataseet sekä arviot käytettävissä olevista uusiutuvista energiavaroista ja uusiutuvan energian lisäämismahdollisuuksista alueella. Tampereella ja Nokialla uusiutuvan energian osuus alueen omasta energiantuotannosta on jo yli 30 %, mutta kaikki kunnat voivat lisätä uusiutuvan energian käyttöä.

Kaikki kunnat voisivat lisätä merkittävästi uusiutuvien energialähteiden käyttöä siirtymällä maakaasupohjaisesta kaukolämmön tuotannosta kohti kotimaisen puubiomassan hyödyntämistä. Monet kunnat ovatkin jo alkaneet tai ovat aikeissa lisätä puubiomassan hyödyntämistä.

Rakennusten kattojen aurinkoenergiapotentiaalia alueillaan selvittivät Tampere, Lempäälä ja Kangasala. Noin 30–45 % rakennusten kattopinta-alasta olisi nykytilanteessa teknis-taloudellisin perustein hyödynnettävissä aurinkoenergian tuotantoon. Työn aikana laadittiin myös geoenergiapotentiaalikartta, jossa havaittiin alueella olevan hyvä lämpökaivopotentiaali. Aurinko- ja geoenergia-aineistot tulevat kaikille saataville karttapalveluun. Työn aikana havaittiin myös, että esimerkiksi Kangasalla voitaisiin tuottaa tuulivoimaa ja Lempäälässä taas vesivoimaa. Myös biokaasupotentiaalia on useissa kunnissa, ja lämpöpumppujen hyödyntämisen voisi moninkertaistaa.

Tuloksia esitellään Vapriikissa 10.5.

Kuntakatselmusten tuloksia esitellään loppuseminaarissa, joka järjestetään Museokeskus Vapriikin auditoriossa (Alaverstaanraitti 5, Tampere) 10.5.2016 klo 12-15. Tilaisuus on suunnattu kaikille kuntalaisille, yrityksille, oppilaitoksille, yhdistyksille ja muille uusiutuvasta energiasta kiinnostuneille. Tilaisuuteen toivotaan ennakkoilmoittautumisia 6.5. mennessä. Lisätietoa ja ilmoittautumislomake verkossa:


Lisätietoja

Tampereen kaupunki:
Energia- ja ilmastoasiantuntija
Emilia Olkanen
puhelin 040 800 7253

Ramboll Finland Oy:
YHteyshenkilö
Sini Kahilaniemi
puhelin 040 486 8072