Siirry sisältöön

Tarvitaan pysyviä rakenteita, jotta erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret voivat osallistua taiteeseen ja kulttuuriin

Julkaistu 3.5.2016 13.39

Tampereella on selvitetty tapoja edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten mahdollisuuksia kulttuuriharrastamiseen ja kulttuurielämään. Valtakunnallisessa SATA - Saavutettava taideharrastus -hankkeen esiselvityksessä tietoa esteistä, onnistumisista ja toiveista kerättiin lastenkulttuurikeskuksilta, taiteen perusopetusta antavilta oppilaitoksilta sekä lasten vanhemmilta.

SATA - Saavutettava taideharrastus -kyselyyn osallistuneet taideoppilaitokset ja lastenkulttuurikeskukset toivat esille olemassa olevan taiteen perusopetuksen tarjonnan ja onnistuneet kulttuuritoiminnan mallit erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Sekä kulttuuritoimijoiden että erityistä tukea tarvitsevien lasten kokemusten mukaan nykytilanteessa on kuitenkin parantamisen varaa: tasa-arvoa ja saavutettavuutta tulisi kehittää. Mukautetusta opetuksesta, esteettömistä tiloista ja erityispedagogiikan osaamisesta tulisi saada pysyvät rakenteet osallistavalle ja tasa-arvoiselle taiteen harrastamiselle.

SATA-hankkeen esiselvityksen mukaan sekä kulttuuritoimijat että vanhemmat kokevat suurimmaksi esteeksi ammattiavustajien riittämättömän määrän. Toinen suuri este on tiedon puute, mikä näkyy monellakin tavalla. Perheiden on vaikea saada tietoa siitä, mitkä toimijoista ovat valmiita ottamaan erityislapsen toimintaansa. Toisaalta kulttuuritoimijat toivovat tiiviimpää yhteydenpitoa perheiden kanssa, sillä tieto lisää ohjaajan tai opettajan kykyä mukauttaa toimintaa lapsen tarpeiden mukaan.

Selvityksen perusteella erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kulttuuriosallistumista edistäisi taide- ja kulttuuritoiminnan tuottajien ja opettajien täydennyskoulutus ja vertaistuen kehittäminen esimerkiksi osaajaverkoston avulla. Tiedotusta ja viestintää tulisi yhtenäistää, esimerkiksi toimijoille lanseerattavan asennemerkin avulla. Avustajakäytäntöjä tulisi kehittää, ja tämän resursointiin tulisi luoda valtakunnallinen ratkaisu. Hankkeissa hyviksi todettuja toimintamalleja tulisi voida vakinaistaa ja kokeilla muuallakin.

SATA-hanketta hallinnoi Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut yhteistyössä Kulttuurikeskus PiiPoon sekä Taiteen perusopetusliitto TPO ry:n kanssa. Hankkeen asiantuntijaryhmään kuuluivat mm. Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry, Lapin yliopisto ja Vammaisten lasten tukisäätiö. Hanke toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Esiselvityksen perusteella aloitetaan varsinainen Sata-hanke, joka keskittyy toimintojen kehittämiseen osaksi taiteen perusopetuksen ja lastenkulttuurikeskusten rakenteita. Hankkeelle haetaan rahoitusta mm. opetus- ja kulttuuriministeriöltä.


Lisätietoja

Johtava koordinaattori
Marianna Lehtinen
puhelin 040 801 6868
sähköposti [email protected]


Teksti Marianna Lehtinen