Siirry sisältöön

Raitiotien katusuunnitelmia nähtävillä Hervannassa

Julkaistu 2.5.2016 9.28

Tampereen raitiotien suunnitteluun liittyviä katusuunnitelmia on nähtävillä 2.5. - 16.5.2016 erityisesti Hervannan alueelta. Insinöörikadun katusuunnitelmaluonnos on tehty välille Kanjoninkatu–Arkkitehdinkatu. Katusuunnitelmaluonnokset ovat valmiina Hervannan valtaväylällä Rieväkadun ja Laulumaankadun välillä sekä Arkkitehdinkadun ja Ruskontien välillä. Myös Kanjoninkadun, Hermiankadun sekä Atomipolun suunnitelmat ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla, Palvelupiste Frenckellissä ja Hervannan kirjastossa.

Raitiotievaunu kesäisellä Insinöörinkadulla Hervannassa, Kuva: Ari Järvelä, Tampereen kaupunki/Havainnekuva ja kuvankäsittely IDIS Design Oy.
 

Hervannan alueen katusuunnitelmia esitellään suunnittelupäivystyksessä kauppakeskus Duon aulassa, ke 4.5.2016 klo 12.00-15.00 sekä katukävelyillä ja yleisötilaisuudessa elokuvateatteri Cinolassa, os. Lindforsinkatu 1-3, ti 10.5.2016 klo 17.00-19.30. Suunnitelmat esillä Cinolassa klo 17.00 alkaen, alustukset klo 18.00-19.00.

Ohjatut kävelyt klo 17.00-18.00 Insinöörinkadun pohjoispää (kokoontuminen Kanjoninkadun liittymässä), Insinöörinkadun eteläpää (kokoontuminen Arkkitehdinkadun liittymässä) sekä Hermiankatu (kokoontuminen Festian linja-autopysäkillä). Kävelyt päättyvät Cinolaan klo 18.00 mennessä.

Insinöörinkadun sekaliikenneosuudet

Insinöörinkadun pituus katusuunnitelman alueella on noin 1940 metriä. Katusuunnitelman alueella katualueen leveys vaihtelee 30 ja 22 metrin välillä. Insinöörinkadulla välillä Kanjoninkatu–Orivedenkatu raitiotie kulkee omalla kaistalla katualueen keskellä ja sen molemmilla puolilla sijaitsee 4,0 metriä leveät yksikaistaiset ajoradat. Kadun molemmin puolin on pyöräily- ja jalankulkuväylät, jotka erotetaan ajoradasta viherkaistalla.

Insinöörinkatu välillä Opiskelijankatu–Lindforsinkatu on suunniteltu sekaliikennekaduksi. Raitiotie ja ajoradat sijaitsevat kadun keskellä ja niille varatun osuuden leveys on 7,0 metriä. Ajoradan molemmin puolin sijaitsevat erotellut pyöräilyn ja jalankulun väylät.

Insinöörinkatu välillä Teekkarinkatu–Arkkitehdinkatu on suunniteltu sekaliikennekaduksi. Raitiotie sijaitsee ajoradalla, jonka leveys on 7,0 metriä. Ajoradan molemmilla puolilla sijaitsee erotellut jalankulun ja pyöräilyn väylät jotka ovat erotettu ajoradasta pääsääntöisesti 1,0 metriä leveällä erottelukaistalla.

Joukkoliikennekatujen osuudet Insinöörinkadulla

Väli Lindforsinkatu–Teekkarinkatu on suunniteltu joukkoliikennekaduksi, jolla on tonteille ajo sallittu. DUOn kohdalla on henkilöautoliikenne kokonaan katkaistu. Kadulla raitiotie kulkee ajoratojen kanssa kadun keskellä pois lukien DUOn edusta. DUOn kohdalla joukkoliikenneväylän leveys on 6,5 metriä, muuten sekaliikennekaistan leveys on 7,0 metriä. Ajoratojen molemmilla puolilla sijaitsee erotellut pyöräilyn ja jalankulun väylät.

Pysäköintipaikat siirtyvät hieman etelään. Taksiasema siirtyy hieman pohjoiseen.

Väli Orivedenkatu–Opiskelijankatu on suunniteltu joukkoliikennekaduksi. Kadun keskellä sijaitsee linja-autoille varatut ajoradat, sekä sivuilla yhdistetyt linja-auto- ja raitiotiepysäkkilaiturit, joiden leveys on 3,5 metriä. Pysäkkilaiturien ulkopuolella kulkee Raitiotie omalla kaistallaan, raitiotiekaistan leveys on 3,0 metriä. Kadun ulkoreunalla kulkee erotellut jalankulun ja pyöräilyn väylät jotka on eroteltu raitiotiestä viherkaistalla.

Insinöörinkadulle on suunniteltu viisi pysäkkiä, jotka ovat reunalaiturillisia. Pysäkit sijaitsevat Kanjoninkadun liittymän eteläpuolella, Orivedenkadun ja Opiskelijankadun välissä, Duon edustalla, Teekkarinkadun kiertoliittymän eteläpuolella ja Arkkitehdinkadun liittymän pohjoispuolella. Laitureiden odotustilat ovat 2,75 - 3,50 metriä leveät ja laiturit ovat 47 metriä pitkiä pois lukien Duon edustalla sijaitsevat pysäkkilaiturit, jotka ovat 37 metriä pitkiä.

Hervannan valtaväylän suunnitelmat

Hervannan valtaväylä on asfalttipäällysteinen katu, jonka pituus välillä Arkkitehdinkatu–Ruskontie on 370 metriä. Raitiotie kulkee omassa erillisessä käytävässä Hervannan valtaväylän länsipuolella.

Myös Rieväkadun ja Laulumaankadun välillä raitiotie sijoittuu Hervannan valtaväylän länsipuolelle omassa erillisessä käytävässä. Raitiotien leveys katusuunnitelman alueella on 7,65 metriä.

Raitiotiepysäkki sijaitsee katusuunnitelman alueella Nekalantien ja Laulumaankadun välissä. Raitiotiepysäkin yhteydessä on myös Hervannan valta-väylällä sijaitseva linja-autopysäkki. Raitiotiepysäkki on reunalaiturillinen ja pysäkin odotustilat ovat 3,5 metriä leveät ja 47 metriä pitkät.

Lisäksi Messukyläntien ja Vuohensillankadun välissä sijaitsee raitiotiepysäkkivaraus ja sen yhteydessä oleva linja-autopysäkki Hervannan valtaväylällä.

Pirkankatu, Rieväkatu ja osa Sammonkatua

Ensimmäisenä toteutettavaksi suunnitellun raitiotielinjan läntiseen päähän on valmistunut katusuunnitelma, joka koskee Pirkankatua välillä Sepänkatu-Hämeenpuisto. Myös Rieväkadun ja Sammonkadun itäpään suunnitelmaluonnokset ovat valmistuneet nähtäville.

Pirkankadun katusuunnitelmasta järjestetään suunnittelupäivitys maanantaina 9.5.2016, klo15.00-18.00 Tampereen Taidemuseon viereisellä tontilla.

Nähtävillä olevien raitiotiekatujen katusuunnitelmat on tarkoitus hyväksyä ehdollisena. Katusuunnitelmien toteuttaminen on riippuvainen kaupunginvaltuuston raitiotiepäätöksestä. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto päättää raitiotien rakentamisesta lokakuussa 2016.

Katusuunnitelmat voidaan toteuttaa myös vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan raitiotien kannalta välttämättömät muutokset ja vasta myöhemmin muut suunnitelman toimet kuten kadun reuna-alueiden muutostyöt.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen
Projekti-insinööri
Sakari Koivisto
puhelin 040 840 7778


Teksti Anna-Leea Hyry