Siirry sisältöön

Tampere selvittää syömishäiriöisten hoidon

Julkaistu 26.4.2016 14.08

Tampereen kaupunki on lähtenyt selvittämään, miten syömishäiriötä sairastavan henkilön hoitoon pääsyä ja hoitoa pystyttäisiin parantamaan ja selkeyttämään. Kaupunki saattaa perustaa oman yksikön, jossa keskitetysti arvioidaan syömishäiriöisen hoidon tarve ja tehdään hänelle hoitosuunnitelma. Vuosittain kaupungin eri palveluissa hoidetaan yli sataa syömishäiriöön sairastunutta potilasta.

Kaupungilla on syömishäiriötä sairastavalle tarjolla paljon erilaisia palveluja, mutta ne ovat hajallaan eri yksiköissä. Myöskään sairastuneen perheen tukemiseen ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota.

- Koska sairastuneista suurin osa on 15 -20 -vuotiaita nuoria naisia, he saattavat sairastuessaan kuulua kouluterveydenhuoltoon. Ryhtyessään opiskelemaan he siirtyvät opiskelijaterveydenhuollon piiriin, mutta jo tässä vaiheessa esimerkiksi tiedonvaihdossa saattaa tulla katkos, ja nuori putoaa pois palveluista, kertoo hallintoylilääkäri Arto Lemmetty Tampereen kaupungilta.

Syömishäiriö on vakava sairaus, ja siihen sairastunut tarvitsee sekä somaattisten että psykiatristen sairauksien erikoishoitoa.

Koska sairastuneella on usein myös muita ongelmia, yksilöllisestä hoitosuunnitelmasta olisi hänelle apua. Sen toteuttamisessa olisivat mukana kaikki auttavat tahot psykiatrista sosiaaliohjaajaan ja ravitsemusterapeuttiin. Samalla tarkasteltaisiin myös sairastuneen perheen tilannetta, koska tutkimusten mukaan myös perheenjäsenillä on riski sairastua.

Hallintoylilääkäri Lemmetyn mukaan moniammatillista syömishäiriötiimiä tai -yksikköä tarvitaan, jotta se ottaisi vastuun hoidon kokonaisuudesta niiden potilaiden osalta, jotka eivät kuulu Taysissa hoidettaviin.

Yksikkö järjestäisi myös syömishäiriöihin liittyvää koulutusta ja konsultoisi muita yksiköitä.

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen on nimennyt työryhmän kehittämään syömishäiriöisten hoitojärjestelyjä. Sen on jätettävä esitys tarvittavista toimenpiteistä lokakuun alkuun mennessä.


Lisätietoja

Hallintoylilääkäri, palvelujohtaja
Arto Lemmetty
puhelin 040 806 3669
sähköposti [email protected]


Teksti Tuula Ala-Honkola-Berge