Siirry sisältöön

Hiedanrannan kehittämistavoitteet hyväksyttiin ideakilpailun pohjaksi

Julkaistu 25.4.2016 19.08

Hiedanrannan ja Lielahden alueiden suunnittelussa tavoitellaan Hervantaan verrattavan aluekeskuksen toteuttamista. Tampereen kaupunginhallituksen suunnittelukokous päätti kokouksessaan 25.4.2016 hyväksyä Hiedanrannan kehittämisen tavoitteet sekä järjestää kansainvälisen ideakilpailun alueen kaupunkisuunnittelullisten ratkaisujen löytämiseksi tavoitteiden pohjalta. Kansainvälinen ideakilpailu alueen suunnittelusta käynnistyy 26.4.2016.

Lielahti on yksi Tampereen kaupungin viidestä aluekeskuksesta sekä liikenteellinen solmukohta, jossa sijaitsee seudullisesti merkittävää elinkeinotoimintaa. Tampereen kaupunki hankki omistukseensa vuonna 2014 Lielahden vanhan tehdasalueen. Alue liittyy saumattomasti Lielahteen, ja siitä on ryhdytty käyttämään aikoinaan käytössä ollutta nimeä Hiedanranta.

Hiedanrannan kehittämisen tavoitteita on valmisteltu vuorovaikutteisesti ja mukaan on kutsuttu osallistujia sekä kaupungin sisältä että sidosryhmistä. Myös kaikissa viime vuonna alueella järjestetyissä tapahtumissa kerättiin tapahtumiin osallistuneiden ajatuksia alueen kehittämiseen.

Tavoitteissa on otettu huomioon yleisön palaute, kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen muodostamat alustavat tavoitteet sekä muissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa esiin nostettuja näkemyksiä.

Uuden Hiedanrannan kaupunginosan tavoitteet

Tavoitteena on muodostaa uusi Hiedanrannan kaupunginosa ja samalla uudistaa merkittävästi Lielahden nykyistä aluekeskusta. Tavoitteilla esitetään suuntaviivat entisen teollisuusalueen, nykyisen kaupallisiin palveluihin painottuneen aluekeskuksen ja Näsijärven rantavyöhykkeen kehittämiselle tulevaisuuden kaupunginosaksi. Suunnittelualueelle tavoitellaan noin 20 000 - 25 000 uutta asukasta ja noin 10 000 eri alojen työpaikkaa.

Monipuolinen ja elämyksellinen

Hiedanrannalla on hyvät edellytykset kasvaa tulevaisuuden kaupunginosaksi, joka koetaan houkuttelevana niin asumiselle, työpaikoille kuin muillekin kaupunkielämän toiminnoille.

Luonnonläheinen ja kaupunkimainen

Tavoitteena on alueen toiminnallinen monikäyttöisyys ja jo rakentuneiden alueiden uusiutuminen koko alueen tavoitteiden mukaisesti. Keskustamainen asuminen yhdistyy luontevasti järven rannan tarjoamiin mahdollisuuksiin virkistäytymiseen ja muihin toimintoihin.

Houkutteleva tulevaisuuden elinkeinoympäristö

Tavoitteena on, että Hiedanrantaan sijoittuu merkittävästi eri alojen työpaikkoja, muiden muassa kauppaan, palveluihin, kulttuuriin, liikuntaan, matkailuun, pienyrityksiin sekä mahdollisesti myös uudenlaisia tuotantoon liittyviä työpaikkoja.

Hyvä liikenteellinen saavutettavuus sekä tehokkaat ja laadukkaat joukkoliikennepalvelut, kuten raitiotie ja myöhemmin ehkä myös lähijuna, ovat keskeinen osa Hiedanrantaan tavoiteltua tulevaisuutta.

Älykäs ja kestävä kaupunginosa

Hiedanrannan alueesta tavoitellaan älykkään kaupungin mallialuetta, jossa uutta teknologiaa sovelletaan niin alueen infrastruktuurissa, liikkumisessa, rakennuksissa kuin palveluissa ja ihmisten arjessa. Hiedanrannassa hyödynnetään kiertotalouden ajattelua sekä tavoitellaan mahdollisimman hiilineutraalin kaupunginosan toteuttamista.

Tulevaisuuden kaupunki - alusta uusille ideoille

Alueen kehittämisen tavoitteena on tukea seudun elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittymistä painopisteenä erityisesti älykkään, muuntojoustavan, resurssitehokkaan ja kiertotalouteen perustuvan kaupunginosan toteuttaminen. Alueen tavoitteena on toimia jo suunnittelun ja rakentamisen aikana innovaatioalustana yrityksille.

Liikenne

Alueen moottoriajoneuvoliikenne tavoitellaan kytkettävän Paasikiventiehen suunniteltujen Energiankadun, Vaitinaron ja Santalahden eritasoliittymien kautta. Alueen ratkaisuissa painotetaan jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen sekä autoliikenteen sujuvuutta.

Raitiotieverkko liittyy alueen ulkopuoliseen verkkoon raitiotien yleissuunnitelman mukaisesti. Alueen sisällä se on vapaasti linjattavissa. Raitiotien reitin tulee kuitenkin olla suora ja sujuva, jotta se olisi nopea. Vaitinaron liittymän yhteyteen tulee suunnitella liityntäpysäkki pysäköintialueineen siten, että vaihtaminen henkilöautosta raitiotiehen ja bussista raitiotiehen on joustavaa ja miellyttävää. Lisäksi mahdollistetaan sujuva yhteys junaliikenteeseen.

Kaupunkikuva

Tavoitteena on suunnitella koko Lielahden ja Hiedanrannan aluetta palveleva viihtyisä, monien toimintojen kaupunkimainen keskusta. Rakentamisen määrällä ja tehokkuudella tavoitellaan kaupunkimaista tiiviyttä. Kaupunkitiloja tulee rytmittää mielenkiintoisilla, pienimuotoisilla julkisilla tiloilla ja monimuotoisilla viherratkaisuilla.

Palvelut

Lielahti on jo nyt merkittävä aluekeskus. Alue tulee jatkossakin kehittymään merkittävänä ja monipuolisena kaupan ja muiden palveluiden keskuksena.

Virkistys ja maisema

Sijainti järven rannassa ja paikan historia luovat alueen maisemallisen identiteetin.

Ideakilpailulla visio alueen tulevaisuudesta

Hiedanrannan alueen suunnittelusta järjestetään kansainvälinen ideakilpailu, jossa kilpailijoiden tehtävänä on laatia alueesta kokonaisvaltainen ideatasoinen suunnitelma – visio alueen tulevaisuudesta. Kilpailussa lähdetään siitä, että alueen tulee olla toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen. Alueen kehittämistä ohjataan sitten tulevina vuosina kilpailun tuloksena syntyvän aineiston pohjalta.

Kilpailualueena on Lielahden vanha tehdasalue eli Hiedanranta, osa Lielahtea sekä Näsijärven ranta-aluetta. Kilpailualueen sijainti Lielahden ja Tampereen keskustan välillä mahdollistaa Hiedanrannan kehittymisen merkittäväksi Länsi-Tamperetta ja kaupunkikeskustaa yhdistäväksi järvenrantakaupunginosaksi.

15-jäseniseen palkintolautakuntaan kuuluu kaupungin nimeämien edustajien lisäksi kaksi Suomen Arkkitehtiliiton nimeämää jäsentä. Kilpailun palkintoina jaetaan yhteensä 220 000 euroa, josta ensimmäisen palkinnon osuus on 110 000 euroa lopun jakautuessa muille palkintosijoille ja lunastuksille. Kilpailu järjestetään 26.4. - 21.9.2016. Kilpailun päätyttyä työt julkaistaan kilpailun verkkosivuilla, jossa niitä on mahdollista kommentoida. Kilpailu ratkaistaan joulukuussa 2016.


Lisätietoja

Suunnittelujohtaja
Taru Hurme
puhelin 040 806 2601
sähköposti [email protected]

Hankekehitysjohtaja
Reijo Väliharju
puhelin 050 388 0901
sähköposti [email protected]