Siirry sisältöön

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta edellyttää parempaa vuoropuhelua vanhempien kanssa

Julkaistu 14.4.2016 20.14

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta keskusteli kokouksessaan 14.4.2016 esiopetusta täydentävästä toiminnasta. Tampereen kaupunki on ottamassa ensi syksynä käyttöön uutta toimintatapaa, jossa esiopetuksen ulkopuolisten tuntien hoito voidaan järjestää esiopetukseen osallistuville lapsille myös kerhoissa.

Lautakunta muistuttaa, että edelleen on mahdollista valita täydentävä hoito myös päiväkodissa.

Uusi toimintatapa on herättänyt viime viikkoina paljon keskustelua ja hämmennystä huoltajien parissa ja kaupunki on saanut aiheesta runsaasti kielteistä palautetta.

Kerhot järjestetään yhdessä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa ja niihin osallistuu myös ensimmäistä ja toista luokkaa käyviä oppilaita.

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta totesi, että esiopetustuntien ulkopuolisen toiminnan ilmoittautumisvaiheessa ja asian tiedottamisessa on ollut puutteita.

Huoltajien näkemykset toiminnasta ovat tärkeitä ja niitä tulee esiopetuksen ja sen ulkopuolisen toiminnan arjessa kuunnella. Perheiden kanssa tulee keskustella kokemuksista ja toimintatavoista, jotta toiminta ja palvelut kehittyvät oikeaan, asiakkaan näkökulmasta hyvään suuntaan. Myös perheille tiedottamista tulee tehostaa.

Esiopetuksen ulkopuolisten tuntien toiminnan suunnittelu ja uusien vaihtoehtojen etsiminen on lautakunnan mielestä hyvä asia, kunhan huoltajat otetaan mukaan suunnitteluun.Lisätietoja


Perusopetuksen rehtori
Leena Kostiainen
puhelin 050 363 7069
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen