Siirry sisältöön

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi Tullin ja yliopistokampuksen alueiden yleissuunnitelman

Julkaistu 11.4.2016 19.50

Tampereen aseman itäpuolelle sijoittuva Tullin kaupunginosan, yliopistokampuksen ja Tampere-talon alueille sekä Viinikankadun itäpuoliselle alueelle on laadittu yleissuunnitelma. Se koskee maankäyttöä, liikennettä, yleisiä alueita, valaistusta sekä taidetta ja tapahtumapaikkoja koskeva yleissuunnitelma. Kaupunginhallitus hyväksyi yleissuunnitelman 11.4.

Yleissuunnitelma on laadittu tiiviissä vuorovaikutuksessa alueen kiinteistönomistajien, yrittäjien, toimijoiden ja käyttäjien kanssa. Suunnitelman mukainen Tampereen yliopiston kampusalueen kehittäminen tukee Tampere3 -hankkeen tavoitteita. Asemakeskuksen ja Tullin alueen kehittäminen luovat edellytykset kaupallisen keskustan laajenemiselle itään. Tampere-talo ja yliopistokampus kytkeytyvät osaksi Tampereen ydinkeskustaa

Tullin alueen vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi käynnistyi alueen visiotyöllä vuonna 2013. Sen tuloksena syntyi yhteinen visio Tullin alueesta ja sopimus sen toteuttamisesta. Visio antoi hyvän pohjan yleissuunnittelutyölle ja vakiinnutti vision toteuttamiseksi perustetun Tulli teamin toiminnan. Teamin jäsenet ovat alueen kiinteistönomistajien, yritysten ja kaupungin edustajia. Yleissuunnittelutyössä team toimi toisena osallisryhmänä.

Toiseen osallisryhmään kutsuttiin alueen toimijoita ja käyttäjiä. Osallisryhmille ja yleisölle järjestettiin kaksi työpajamuotoista tilaisuutta, ensimmäinen syksyllä 2014 ja toinen keväällä 2015.

Yleissuunnittelussa tutkittiin mahdollisuuksia sijoittaa alueelle runsaasti monipuolista täydennysrakentamista. Alueelle on täydennysrakentamiseen mahdollisuuksia, jotka toisivat alueelle noin 1400 uutta asukasta ja noin 1200 uutta työpaikkaa.

Tullin ja Tampereen yleissuunnitelmassa on toteutus kolmessa päävaiheessa. Ne on ajoitettu väljästi vuosille 2016+, 2020+ ja 2030+. Ensimmäiseen toteutusvaiheeseen on kaavailtu esimerkiksi Tullikamarin aukion uudistamista ja lisärakentamista Itsenäisyydenkadun varteen, yritystalon rakentamista kampusalueelle ja asuinrakennusten rakentamista entisen sairaalan alueelle, Pinninkadun uudistamista pyöräilyn laatukäytäväksi kampukselta Tammelaan, Åkerlundinkadun itäpään muuttamista kävelykaduksi ja sen osittaista kattamista sekä Kalevantien sillan uusimista.


Lisätietoja

Hankejohtaja
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860
sähköposti [email protected]