Siirry sisältöön

Tampereen taidemuseon ja Pyynikintorin seudun suunnittelua valmistelemaan nimitettiin ohjausryhmä

Julkaistu 7.4.2016 14.52

Tampereen vetovoimaiset taidemuseot ovat kaivanneet toiminnaltaan ja sijainniltaan uusia tiloja. Tampereen kaupunkistrategian 2014-2017 yhtenä tavoitteena on, että Tampereen asema kulttuuri-, kongressi-, tapahtuma- ja matkailukaupunkina vahvistuu. Elinvoimasuunnitelmassa Rock, rauta ja rakkaus toimenpiteeksi on määritetty muun muassa museoiden vetovoimaisuuden lisääminen tukemalla niiden vahvuuksia. Taidemuseoiden tilaratkaisuilla mahdollistetaan toiminnan kehittäminen.

Tampereen taidemuseo
 

Museoiden kehittämisestä ja erityisesti tilaratkaisuista on käyty viime vuosien aikana laajaa keskustelua ja esitetty vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tilaratkaisut järjestyvät yksi kerrallaan. Tampereen taidemuseon Muumilaakson sijoittamisesta Tampere-taloon päätettiin 18.6.2014.

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen on nimittänyt 7.4. 2016 ohjausryhmän käynnistämään Tampereen taidemuseon ja sen lähiympäristön suunnittelun. Ohjausryhmä arvioi kehittämisen edellytykset, ohjaa tulevaa suunnittelua, mahdollista hankkeen toteuttamista ja järjestää taidemuseon laajennuksesta arkkitehtikilpailun. Ohjausryhmän toimikausi jatkuu vuoden 2018 loppuun.

Sara Hildénin taidemuseon tilaratkaisuja selvitetään ja arvioidaan erikseen sekä vireillä olevissa että tulevissa kaavoissa ja maankäytön suunnitelmissa.

Taidemuseota on uusittava ja Pyynikintorin roolia kehitettävä

Ohjausryhmän puheenjohtaja on apulaispormestari Pekka Salmi ja varapuheenjohtaja apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki. Jäseninä ovat Tampereen kaupungilta tilaajapäällikkö Lauri Savisaari, museonjohtaja Taina Myllyharju, rahoituspäällikkö Janne Salonen, suunnittelujohtaja Taru Hurme, hankejohtaja Tero Tenhunen, toimitusjohtaja Virpi Ekholm, kiinteistöjohtaja Mikko Nurminen ja sihteerinä hankepäällikkö Sakari Leinonen. Asiantuntijajäseniksi kutsutaan seuraavien yhdistysten puheenjohtajat: Tampereen Kulttuuriyhdistys ry, Tampereen taidemuseon ystävät ry, Tampereen taideyhdistys ry, Pyynikin asukasyhdistys ry sekä Pispalan-Pyynikin yrittäjät ry. Lisäksi ohjausryhmä voi kuulla muita asiantuntijoita ja osallisuustahoja.

- Pyynikintori on keskeinen ja historiallinen osa Tamperetta. Viehättävä torimiljöö kaipaa kohentamista ja uutta roolia osana kasvavan kaupungin keskustaa. Torin ympäristön oppilaitokset, vanhat rakennukset, urheilukenttä, yritykset, uudistuva taidemuseo ja puutalokorttelit ovat toimiva perusta uudelle Pyynikintorille, sanoo pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

- Nyt nimetty ohjausryhmä on kaivatun taidemuseon laajennuksen ja uuden ja vanhan Pyynikintorin vartija. Eri toimintoja kokoamalla pyritään myös mahdollisimman hyvään kustannusneutraaliuteen.

Arkkitehtikilpailulla ideaa laajasta alueesta

Tampereen taidemuseo sijaitsee Amurin kaupunginosassa Pyynikintorin pohjoislaidassa runsaan 5 400 neliön tontilla, jolla on käyttämätöntä rakennusoikeutta. Taidemuseon lähiympäristössä on myös aluetta, jota voidaan kehittää.

Suunnitteilla oleva raitiotie halkaisee alueen. Tampereen taidemuseon osalta tavoitteeksi asetetaan, että museon kehittäminen ja tarvittava lisärakentaminen toteutetaan nykyisellä paikalla. Arkkitehtikilpailuun liitetään ideasuunnitelman laatiminen Pyynikintorin sekä museota ympäröivän alueen kehittämisestä.

- Olen tyytyväinen, että suunnittelukilpailu saadaan liikkeelle. Niin taidemuseon kuin Pyynikintorin kehittäminen ovat monella tapaa tärkeitä asioita läntisen keskustan kehityksen ja vetovoiman kannalta. Toivottavasti löydämme luovia ratkaisuja, joita voidaan myöhäisemmässä vaiheessa viedä eteenpäin, sanoo ohjausryhmän puheenjohtaja, apulaispormestari Pekka Salmi.

- Erittäin hienoa, että päästään päivittämään ja laajentamaan taidemuseota samalla tutulla paikalla. Tämä on tärkeä virstanpylväs kaupungin kuvataidetta kehitettäessä. Meillä on kaupungissa huomattava kuvataiteen potentiaali, joka saa tästä lisäpuhtia, sanoo apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki.

Pyynikintori on toiminut kauppapaikkana jo 1800-luvulla. Ensin sitä sanottiin Plassiksi, sitten Aleksanterintoriksi ja vuodesta 1927 nimeksi tuli asemakaavan mukana Pyynikintori.

Tampereen taidemuseona toimiva entinen viljamakasiini on C.L. Engelin suunnittelema kaupungin kolmanneksi vanhin rakennus ja on valmistunut vuonna 1838. Vuodesta 1931 rakennus on ollut museokäytössä, aluksi Tampereen Taideyhdistyksen ylläpitämänä ja vuodesta 1985 Tampereen kaupungin taidemuseona. Viime vuosina rakennuksen alakerrassa on toiminut Muumilaakso, joka siirtyy 2017 Tampere-taloon.


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]

Pormestari
Anna-Kaisa Ikonen
puhelin 03 5656 6400
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Pekka Salmi
puhelin 050 565 8898
sähköposti [email protected]

Kilpailukykyjohtaja
Anna-Kaisa Heinämäki
puhelin 040 639 7701
sähköposti [email protected]


Teksti Mikko Närhi

Kuvat Jari Kuusenaho