Siirry sisältöön

Kertaluonteiset erät veivät Tampereen tuloksen miinukselle

Julkaistu 22.2.2016 14.01

Tampereen kaupungin vuoden 2015 tulos muodostui 38,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tulosta heikensivät yhteensä 20,8 miljoonan euron kertaluonteiset erät. Jos näitä eriä ei oteta lukuun, kaupungin nettomenojen kasvu oli 1,8 prosenttia. Kun otetaan huomioon palvelutarpeiden ja väestön voimakas kasvu, menojen maltillista kasvua voidaan pitää erittäin hyvänä saavutuksena. Kaupunginhallitus sai tilinpäätösennusteen tiedoksi 22.2.

Alijäämäisen tuloksen taustalla olivat poikkeukselliset kertaluonteiset kulut ja työmarkkinatuen kuntaosuuden voimakas kasvu sekä vuoden 2015 valtionosuusjärjestelmän uudistamisen aiheuttama tuloleikkaus. Lisäksi verotulojen kasvu jäi vaisuksi.

Kertaluonteiset kulut aiheutuivat pääasiassa Tavase Oy:n osakepääoman ja lainasaamisen alaskirjauksesta, hyvinvointipalvelujen kertapoistoista ja kulujen siirroista investointimenoista käyttötalouteen. Kuluja aiheutui myös Tilakeskuksen purettavista rakennuksista kirjatuista kertapoistoista, Tamseed Ky:n osakkeiden arvonalentumisesta sekä maankäyttösopimusten ja korkovaihteluilta suojaaviin johdannaissopimuksiin liittyvien preemioiden kirjauskäytäntöjen muutoksista.

Kaupungin työmarkkinatuen kustannukset nousivat 11 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta, kun valtio uudisti työmarkkinatuen rahoitusjärjestelmää. Valtionosuusjärjestelmän uudistus vei Tampereelta 9 miljoonaa euroa.

Henkilöstömenojen kasvu oli matalaa. Ilman ympäristöterveyden seudullisen toiminta-alueen laajentumista ja Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen yhtiöittämisen vaikutusta henkilöstökulujen vertailukelpoinen kasvu oli 0,7 prosenttia.

Kaupungin verotulot kasvoivat vain 1,9 prosenttia, ja valtionosuudet vähenivät 0,7 prosenttia. Kaupungin nettoinvestoinnit olivat edelleen korkealla 212,7 miljoonan euron tasolla, vaikka investoinnit hieman vähenivät edellisestä vuodesta. Investointien tulorahoitusprosentti oli 29,8.

Kaupungin lainakanta kasvoi noin 24 miljoonaa euroa, mutta uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu. Asukaskohtainen lainamäärä oli vuoden 2015 lopussa 1 771 euroa.

Tampereen väkiluku kasvoi 2 150 henkilöllä. Suhteellisesti eniten kasvoi 60–74-vuotiaiden ikäluokka. Työttömyysaste jatkoi nousuaan, ja vuoden lopussa työttömiä oli jo 18,9 prosenttia tamperelaisista.


Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356


Teksti Raija Lindell