Siirry sisältöön

Lasten kunnallisen päivähoidon maksut muuttuvat elokuussa

Julkaistu 18.2.2016 19.58

Tampereen kaupungin päivähoitomaksuihin tulee 1.8.2016 indeksikorotus. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti 18.2.2016 ottaa käyttöön opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoittamat tarkistetut päivähoitomaksuun vaikuttavat tulorajat ja päivähoidon maksut.

Päivähoitomaksu määräytyy perheen koon, palvelun tarpeen ja bruttotulojen mukaan. Ensi elokuusta lähtien korkein hoitomaksu voi olla kokopäivähoidossa olevasta lapsesta (nuorin lapsi) enintään 290 euroa kuukaudessa (aikaisemmin 283 euroa). Seuraavaksi nuorimmaisesta lapsesta määrätään samansuuruinen maksu kuin nuorimmasta lapsesta, kuitenkin enintään 261 euroa kuukaudessa (aikaisemmin 255 euroa). Pienin perittävä maksu on 27 euroa (aikaisemmin 26 euroa).

Nyt tehdyt muutokset perustuvat indeksitarkistuksiin, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut joulukuussa päivähoidon tulorajoihin ja maksuihin. Päivähoitomaksun perusteena olevat perheen tulorajat on sidottu ansiotasoindeksiin, joka nostaa tulorajoja 3,54 prosentilla.

Päivähoidon asiakasperheiltä tullaan kevään aikana pyytämään päivähoitomaksujen tarkistamista varten tulotositteet tai suostumus korkeimpaan maksuun. Tästä ja päivähoitomaksujen muutoksista tiedotetaan tarkemmin päivähoidon asiakkaille kevään aikana. Uudet tiedot päivitetään myös päivähoidon internetsivuille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee parhaillaan uutta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia. Sen mahdollisesti tuomista muutoksista päivähoidon asiakasmaksuihin Tampereella päätetään erikseen myöhemmin, kun eduskunta on päättänyt laista.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Juho Tervo
puhelin 040 806 2899
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen