Siirry sisältöön

Potilasasiamies saa entistä vähemmän yhteydenottoja

Julkaistu 10.2.2016 9.07

Tamperelaisten yhteydenotot potilasasiamieheen vähenivät viime vuonna edellisvuosista.
- Kuuden prosentin vähennystä voidaan pitää merkkinä siitä, että kuntalaiset ovat aikaisempaa tyytyväisempiä kunnallisiin terveyspalveluihin, toteaa potilasasiamies Arja Laukka Tampereen kaupungilta.

Viime vuonna potilasasiamies sai noin tuhat yhteydenottoa Tampereelta. Orivedeltä kirjattiin 35 ja Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueelta 62 yhteydenottoa.

Potilasasiamiehen vuoden 2015 toiminnasta kertovan raportin mukaan eniten tyytyväisyyttä ovat lisänneet terveysasemien palvelut. Ongelmat lääkäreille pääsyssä ovat vähentyneet, vaikkakin joillakin asemilla on edelleen pitkät jonotusajat kiireettömään hoitoon.

Niin ikään puhelinasiointi terveysasemille on koettu hankalaksi, mutta siihen on jo löytynyt ratkaisu. Jatkossa terveysaseman asiakas saa suoran numeron häntä hoitavalle hoitajalle.

Suun terveydenhuollon asiakkaita harmittavat pitkiksi venyvät hoitojaksot, koska hammaslääkäriaikoja saatetaan antaa harvakseltaan monen kuukauden päähän.

Tuntematon numero aiheuttaa ongelmia

Terveyspalvelujen puhelinliikenteestä on potilasasiamiehelle tullut myös muuta palautetta. Kun terveydenhuollosta soitetaan asiakkaalle, matkapuhelimen näyttö kertoo puhelun tulevan tuntemattomasta numerosta. Useat asiakkaat eivät vastaa puheluun, vaikka odottavatkin hoitoonsa liittyvää soittoa. Potilasasiamies kehottaakin kuntalaisia vastaamaan myös tuntemattomasta numerosta tulevaan puheluun, jos tietävät puhelun olevan tulossa terveydenhuollosta. Henkilökuntaa puolestaan kehotetaan soittamaan potilaalle uudelleen, jos ensimmäiseen puheluun ei vastata. Potilaiden on myös huolehdittava siitä, että yhteystiedot potilasrekisterissä ovat ajan tasalla.

Reseptin uusimista on helpottanut valtakunnallinen Omakanta-palvelu. Potilasasiamies kuitenkin muistuttaa, ettei kaikilla kuntalaisilla ole mahdollisuutta sähköisten palvelujen käyttöön, joten myös puhelinpalvelut esimerkiksi reseptin uusimisessa on turvattava.

Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus on uusia valtakunnallisia avauksia, josta on tullut potilasasiamiehelle kysymyksiä.

Potilasasiamies Laukan mielestä potilaat tuntevat valinnanvapauden melko huonosti, eikä terveydenhuollon henkilöstökään välttämättä tiedä menettelytapoja.

Potilas voi halutessaan valita hoitoa antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön koko maan alueelta yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin kanssa.

- Potilaiden hakeutumista etäämpänä olevaan erikoissairaanhoidon yksikköön hillitsee se, että matkakustannuksista ei saa Kela-korvausta muuta kuin lähimpään yksikköön, Arja Laukka toteaa.


Lisätietoja

Potilasasiamies
Arja Laukka
puhelin 050 527 2949
sähköposti [email protected]


Teksti Tuula Ala-Honkola-Berge

Kuvat Opa Latvala