Siirry sisältöön

Tampereen työttömyysaste kuuden suurimman kaupungin korkein

Julkaistu 8.2.2016 16.28

Tampereen työvoimasta oli viime vuoden lopulla työttömänä 18,9 prosenttia. Vuoden takaisesta työttömyysaste on noussut 0,9 prosenttiyksikköä. Koko maan työttömyysaste oli joulukuun lopussa 14,4 %. Tampereen työttömyysaste oli kuuden suurimman kaupungin välisessä vertailussa edelleen korkein. 20 suurimman kunnan vertailussa Tampereen työttömyysaste oli neljänneksi korkein. Kaupunginhallitus sai tiedoksi asiaa koskevan raportin 8.2.

Työttömiä työnhakijoita oli Tampereella 21 356. Yli vuoden työttömänä olleita tamperelaisia oli joulukuussa 7 164, mikä on 1 573 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten (+28 %). Rakennetyöttömyys on kasvanut Tampereella joka vuosi vuodesta 2012. Joulukuussa 2015 rakennetyöttömiä tamperelaisia oli 13 174, jossa kasvua vuoden takaiseen on 585 henkilöä (+5 %). Rakennetyöttömiksi luetaan yli vuoden työttömänä olleiden lisäksi viimeisimmän 16 kuukauden aikana vähintään 12 kuukautta työttömänä olleet, työllisyydenhoidon toimenpiteeltä työttömäksi jääneet ja työllitämistoimesta toiseen siirtyneet henkilöt.

Myös nuorisotyöttömyys on kasvanut. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Tampereella joulukuussa 3 332 henkilöä eli 239 henkilöä eli 8 % enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. 300–999 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneita henkilöitä oli joulukuussa Tampereella 3 114 ja yli 1 000 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneita 2 780. Yhteensä passiivista työmarkkinatukea saavia oli 5 894. Vuoteen 2014 verrattuna kaupungin työmarkkinatuen kustannukset kasvoivat 56 %.

Valtion palkkatukityöllistämisen määrärahat vähentyivät selvästi vuonna 2015 ja tukea kohdennettiin yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneisiin työttömiin. Palkkatukityöllistämisestä valtio maksaa osan, työnantaja osan.

Valtion palkkatukimäärärahojen niukkuudesta johtuen Tampereen kaupunki jäi jälkeen palkkatukityöllistämisen tavoitteestaan ja kaupungin palkkatukityöllistämiseen varatuista rahoista jäi käyttämättä 1,3 milj. euroa. Tampereen kaupunki työllisti kuuden kuukauden jaksoille 380 henkilöä, mikä on noin 78 % kokonaistavoitteesta. Näistä 48 henkilöä kaupunki työllisti omin varoin ilman TE-toimiston myöntämää palkkatukea. Tämä työllistäminen kohdennettiin nuoriin ja alle 300-päivää työmarkkinatukea saaneisiin, joille TE-toimiston linjausten vuoksi ei olisi ollut mahdollista saada palkkatukea.

Kaupungin Työllisyydenhoidon palveluyksikössä oli vuonna 2015 yhteensä noin 4 600 asiakasta. Palvelun päätti vuoden aikana noin 1 600 asiakasta ja heistä työhön, koulutukseen tai jatkopalveluun sijoittui 57 %. Tulos on vaikeassa työllisyystilanteessa hyvä. Sosiaalisen kuntoutuksen aloitti yhteensä 780 asiakasta.

Vuoden 2015 aikana kaupungin yksiköissä aloitti yhteensä 880 henkilöä erilaisissa työllistämistoimenpiteissä, valtaosa työkokeilussa ja palkkatukityössä. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 143 henkilöä (2014 yhteensä 103 henkilöä). Eniten työllistämistoimenpiteissä olevia suhteessa yksikön henkilöstömäärään on ollut kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa, viranomaispalveluissa, konsernihallinnossa, työllisyydenhoidon palveluyksikössä sekä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Tuula Mikkonen
puhelin 040 800 4962
sähköposti [email protected]