Siirry sisältöön

Ilotulitteiden käyttö vuodenvaihteessa

Julkaistu 31.12.2015 14.27

Uudenvuoden vaihtuessa ilotulitteiden käyttäminen on sallittua ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta 31.12. klo 18.00 – 1.1. klo 02.00. Poikkeuksena tästä on Tampereen kaupungin ydinkeskusta, jossa ilotulitteiden käyttö on kielletty. Kieltoalue muodostuu seuraavasta alueesta: Kekkosentie - Kalevan puistotie - Viinikankatu - Tampereen valtatie - Jokikatu - Viinikanlahti - Eteläpuisto - Palomäentie - Näkötornintie - Vesilinnankatu - Paasikiventie.

Kartta: Ilotulituskieltolaue v. 2015
Ilotulituskieltolaue

Pirkanmaan pelastuslaitos haluaa kiinnittää ihmisten huomion suojalasien käyttöön. Vaikka suojalasit ovat olleet pakollisia jo vuodesta 2009, ei niiden käyttö ole vieläkään vakiintunut. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston teettämän tutkimuksen mukaan joka kahdeksas ilotulitteiden käyttäjistä ei käytä suojalaseja.

Kuka saa hankkia ja käyttää ilotulitteita?

Käytännössä kaikkien ilotulitteiden (raketit, roomalaiset kynttilät, padat, tähtipommit yms.) ikäraja on 18 vuotta. Niitä ei myöskään saa luovuttaa tai myydä alle 18-vuotiaille. Vanhempien tulee huolehtia siitä, ettei ilotulitteita luovuteta alaikäisten yksin käytettäväksi.

Muunlaisia kuin Turvatekniikan keskuksen hyväksymiä ilotulitteita ei saa käyttää. Hätärakettien käyttö ilotulitusvälineinä on kielletty. Hätärakettien aiheettomassa käytössä tekijä syyllistyy rikoslain 34 luvun 10 §:ssä tarkoitettuun perättömään vaarailmoitukseen.

Käytä ampumatelinettä lumettomassa maassa

Ilotulitteiden käytössä on aina noudatettava erityistä varovaisuutta. Tänä vuonna Pirkanmaalla ei ole lunta, joten Ilotulitteiden tuentaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Rakettien ampumatelineet, joita voi hankkia ilotulitteiden myyntipisteistä, sekä maassa toimivat tuotteet, kuten padat ja suihkut, on tuettava niin, että ne eivät pääse kaatumaan ammunnan aikana. Pelkkä tyhjä pullo on liian hutera alusta.

Ilotulitteen suuntaamista toista ihmistä kohden tai ilotulitteen heittämistä yleisön joukkoon ei pidetä ilotulitteen huolimattomana käsittelynä, vaan tahallisena ja rangaistavana tekona. Ilotulitteiden virheellisestä käytöstä saattaa loukkaantumisen lisäksi olla seurauksena tulipalo.

Nämä neuvot on hyvä muistaa:

- Valitse ilotulitteiden käyttöpaikka huolelle, ettei käytöstä aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille tai muulle omaisuudelle.
- Huomioi, ettei ilotulitteista aiheudu vaaraa tai haittaa (esim. meteli) eläimille.
- Käytä sopivaa telinettä tai tukea ampuessasi ilotulitteita.
- Lue ostamasi tuotteen käyttöohjeet.
- Ilotulitteita ei tule käyttää alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Poistu ohjeiden mukaisesti sytyttämäsi tuotteen luota turvalliselle etäisyydelle.
- Suojalasien käyttö on pakollista ja myös yleisön on hyvä suojata silmänsä.
- Käytä sytytyspuikkoa.
- Ilotulitteita ei pidä käyttää sisätiloissa tai parvekkeella.
- Suuntaa ilotulitteet pois ihmisistä, rakennuksista ja muusta omaisuudesta.
- Omia viritelmiä ei saa tehdä.
- Ilotulitteita käyttävät vain täysi-ikäiset.

Ilotulitteiden myynti

Ilotulitteiden myynti edellyttää, että myyntipaikka on ilmoitettu pelastusviranomaisille ja myynnistä vastaa Turvatekniikan keskuksen pätevyyskuulustelun suorittanut henkilö. Joulukuussa ilotulitteiden vähittäismyynti on sallittu vain 27.12.2015 - 31.12.2015.