Siirry sisältöön

Osmonpuiston itäosaan monipuolinen leikkipaikka, peliareena ja kuntoilupaikka

Julkaistu 28.12.2015 8.00

Tammelan puistokadun varrella sijaitseva Osmonpuiston itäosa kunnostetaan kesällä 2016, ja puiston kunnostussuunnitelmasta voi antaa palautetta 11.1.2016 saakka. Tavoitteena on lisätä puiston viihtyisyyttä ja käyttöastetta. Puistosta tulee entistä monipuolisempi uusien leikki- ja pelivälineiden ansiosta. Lisäksi suurennetaan toiminta-alueita, uusitaan ja sujuvoitetaan käytävälinjauksia sekä kunnostetaan oleskelualueita.

Osmonpuiston Itäosan yleisuunnitelmaluonnos on nähtävänä 28.12.2015 -11.1.2016 paikan päällä puistossa, palvelupiste Frenckellissä (Frenckellinaukio 2 B) ja verkossa osoitteessa www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto .

Toimintoja kaiken ikäisille

Osmonpuiston itäosa käsittää leikkipaikan ja hiekkakentän ympäristöineen sekä nurmipintaa ja runsaasti monilajista puustoa. Pääosin 1980-luvulla istutetusta puustosta osa on alkuaan liiankin tiiviisti istutettu. Nykyiset leikkivälineet ovat huonokuntoisia, ja osa niistä on vuosien varrella poistettu. Puisto rajautuu idässä asemakaavassa suojeltuun Annikinkadun puutalokortteliin, lännessä Tammelan puistokatuun sekä etelässä ja pohjoisessa kerrostalokortteleihin.

Nykyinen, pääosin hyväkuntoinen puusto ja laajimmat nurmipinnat säilyvät suurelta osin. Muutamia huonokuntoisia puita poistetaan. Puiston itäosan leikkialuetta laajennetaan etelään ja länteen päin. Leikkipuistoon tulee suuri kiipeilyteline puumajoineen, pienemmille sopivia leikkivälineitä kuten hiekkalaatikko, mopokiikku ja leikkimaja sekä perinteiset keinut ja linnunpesäkeinu. Lisäksi leikkialueelle on sijoitettu puutarhakeinu, josta voi seurata puiston elämää. Läheiset Osmonpuiston länsiosan ja Välimaankadun leikkipaikat poistuvat yhdyskuntalautakunnan vuonna 2012 hyväksymän leikkipaikkaohjelman 2012–2020 mukaan. Poistetut leikkipaikat maisemoidaan.

Puiston itäpuolella sijaitsevan hiekkakentän päälle tehdään hiekkatekonurmipintainen peliareena, joka sopii muun muassa sählyyn, jalkapalloon, koripalloon ja lentopalloon. Areenan pohjoislaidalle rakennetaan katsomona toimiva penkkitaso. Pelikentän länsipuolelle sijoitetaan kaiken ikäisille sopivia ulkokuntosalilaitteita.

Puiston keskiosan aurinkorinne voi talvisin toimia pulkkamäkenä. Peliareenaa ei ole mahdollista jäädyttää talvisin. Lähellä Osmonpuistoa sijaitsevat kuitenkin Emil Aaltosen puiston ja Tunturikadun jääkentät.

Annikinkadun puutalokorttelin ympäristö kohenee

Annikinkadun puutalokorttelin ympäristöä puiston puolella kunnostetaan viihtyisämmäksi ja käytettävämmäksi. Kujien länsipäihin puistoalueelle lisätään leveämmät viherkaistat ja uusia puita ilmentämään kadun ja puiston rajaa. Lisäksi korttelia reunustaa kenttäkiveys. Puiston eteläpuolen asfaltoitu kävely- ja pyöräilytie säilyy, mutta se suoristetaan puiston länsipäässä.

Puistovalaisimet uusitaan led-valaisimilla. Kentän pohjoispuolelle tulee yhden tolpan ja kahden valoheittimen kenttävalaistus, joka toimii liiketunnistimella. Lisäksi puistossa uusitaan penkit ja roskakorit.

Osallisryhmä suunnittelun tukena

Suunnittelua on tukenut viiden henkilön osallisryhmä, johon kuuluu asukkaiden ja Tammela -yhdistyksen edustajia. Heiltä on tullut niin taloyhtiöiden kuin yksittäisten asukkaiden toiveita suunnittelun avuksi. Osallisryhmä ja suunnittelijat ovat kokoontuneet kaksi kertaa syksyn aikana ja ryhmä on antanut palautetta yleissuunnitelman tavoitteista ja yksityiskohdista. Osallisryhmä on koettu erittäin onnistuneeksi tavaksi viedä eteenpäin leikkipuiston ja kentän kunnostusta.


Lisätietoja

Tilaaja: Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen
Suunnittelupäällikkö
Timo Koski
puhelin 050 345 7568

Suunnittelija: Tampereen Infra/ Vihersuunnittelu
Erikoissuunnittelija
Anna Levonmaa
puhelin 040 139 9288