Siirry sisältöön

Tampereen Vesi toimittaa laatuvaatimukset täyttävää talousvettä

Julkaistu 17.12.2015 15.18

Tampereen Vesi huomioi kaikki veden laatuun liittyvät uudet tutkimukset ja havainnot ja niiden perusteella ryhdytään tarvittaessa toimiin. Tällä viikolla esillä on ollut Tampereen Haapalinnan alueen kerrostalojen putkivuodot, joiden aiheuttajaksi VTT:n tutkimuksissa on selvinnyt vesi. VTT:n tekemän raportin mukaan kylmän veden putkistoissa ei ole ollut mitään normaalista poikkeavaa havaintoa. Kaikki tapahtuneet vesijohtovuodot ovat ilmenneet kiinteistön lämpimän veden ja lämpimän kiertoveden putkissa

Tampereen Vesi toimittaa kiinteistöille kylmän veden, joka täyttää hyvin korkeat talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) antoi 17.11.2015 asetuksen talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. Tässä asetuksessa ei ole annettu raja-arvoja silikaatille, joka VTT:n tutkimuksissa oli selvitetty kupariputkien pistekorroosion edistäjäksi. Silikaatin esiintyminen pohjavesissä on yleistä koko Suomen alueella. Niissä pitoisuuksissa, joita on havaittu, se ei aiheuta vedenjakeluun erityisiä toimenpiteitä. Tampereen Veden pohjavedenottamoilla silikaattipitoisuudet ovat hyvin samalla tasolla keskenään. Koska silikaatti ei ole mukana STM:n laatuvaatimuksissa - tai suosituksissa, sitä ei pidetä ihmiselle haitallisena.

Tampereen Veden toimittaman kylmän käyttöveden lämmittäminen tapahtuu kiinteistöjen toimesta. Lämpimän veden putkissa tapahtuvassa syöpymässä on kyse kemiallisesta reaktiosta. Vesilaitos ei voi taata, että lämmin vesi täyttäisi talousveden laatuvaatimukset ja laatutavoitteet. Lämmintä vettä ei muuallakaan suositella käytettäväksi juomavetenä. Kiinteistön sisäiset putkistot ovat kiinteistön vastuulla, joten ensisijaisesti kiinteistön omistaja vastaa putkien korjauksista aiheutuvista kustannuksista.

Haapalinnan alueelle vettä pumpataan Hyhkyn pohjavedenottamolta. Vesi pumpataan vesijohtoverkostoon, jossa se sekoittuu muilta vedenottamoilta tulevaan veteen. Tarkkaa rajaa, mihin juuri Hyhkyn pohjavettä ohjautuu, ei voida määrittää. Hyhkyn ottamon vesi ei poikkea Tampereen Veden muiden pohjavedenottamoiden vedestä oleellisesti.

Tampereen Veden veden laadusta on julkaistu tiedot internetissä osoitteessa www.tampereenvedenvuosikertomus.fi kohdassa ”Tilastotiedot”. Viranomaisten asettamien laatuvaatimusten noudattamista valvoo Tampereen kaupungin ympäristöterveys.


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Heidi Rauhamäki
puhelin +358504112431


Teksti Liisa Mustaniemi