Siirry sisältöön

Lasten ja nuorten palveluiden asiakasmaksut muuttuvat ensi vuoden alussa

Julkaistu 17.12.2015 20.13

Lasten ja nuorten palveluista perittäviin sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuihin tulee muutoksia vuoden 2016 alussa Tampereella ja Orivedellä.

Muutokset pohjautuvat Tampereen kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa tekemään päätökseen, jonka mukaan asiakasmaksuja tarkistetaan kustannuskehityksen ja inflaation mukaan sekä tehdään niihin sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetuksen mukaisia muutoksia.

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti osaltaan uusista hinnoista kokouksessaan 17.12.2015 apulaispormestari Leena Kostiaisen tekemän esityksen mukaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen nojalla perittävät asiakkaan maksukyvystä riippumattomat sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon ja laitoshoidon asiakasmaksut muutetaan pääsääntöisesti asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa säädettyjen enimmäismäärien mukaisiksi.

Jatkuvasta ja säännöllisestä perhetyöstä perittävässä maksussa suojaosa eli asiakkaan tuloista ennen maksun määräämistä vähennettävä euromäärä nousee indeksikorotuksen myötä 1,78 prosenttia. Jos asiakkaan maksukyky ja palvelun määrä pysyvät ennallaan, asiakkaalta perittävä asiakasmaksu alenee. Esimerkiksi nelihenkisessä perheessä asiakasmaksun perusteena olevista bruttutuloista vähennetään ennen asiakasmaksun määräytymistä 2050 euroa, kun tänä vuonna vähennettävä määrä on ollut 2014 euroa.

Tilapäisen perhetyön asiakasmaksu muuttuu tuntiperusteiseksi niin, että palvelusta peritään 3,57 euroa alkavalta tunnilta.

Lasten ja nuorten poliklinikan hoitokäynneissä otetaan käyttöön poliklinikkamaksu. Hoitokäynnistä erikoislääkärillä peritään 1.1.2016 alkaen erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu 35,30 euroa.

Ensi- ja turvakodin asiakasmaksu nousee ja on aikuiselta 34,60 euroa ja lapselta 16,60 euroa vuorokaudelta (26,68 euroa ja 12,80 euroa vuonna 2014).

Lastensuojelulain nojalla lapselle tai nuorelle järjestetystä hoidosta lapsen omista tuloista perittävä maksu on enintään 1718,88 euroa kuukaudessa (1432,40 euroa vuonna 2014).

Kalenterivuoden aikana asiakkaalle aiheutuville kustannuksille säädetty yläraja (maksukatto) on ensi vuonna 691 euroa. Maksukaton muutos perustuu asiakasmaksulain ja -asetuksen muutoksiin. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja perhehoidossa olevan asiakkaan omaan käyttöön jäävä käyttövara nousee asiakasmaksulakiin esitetyn muutoksen perusteella 107 euroon.


Lisätietoja

Vanhempi tietohallintosuunnittelija
Juho Tervo
puhelin 040 806 2899
sähköposti [email protected]