Siirry sisältöön

Tampereen toimintamalli ja johtaminen uudistuu

Julkaistu 15.12.2015 16.03

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.12.2015 kaupungin toimintamallin uudistamisen vuoteen 2017 mennessä. Tamperetta johtaa jatkossakin pormestari. Apulaispormestareiden määrä vähenee neljästä kolmeen. Sisäisestä tilaaja-tuottajamallista luovutaan.

Apulaispormestarit ovat edelleen päätoimisia luottamushenkilöitä ja johtavat lautakuntia. Lautakunnat vastaavat uudessa toimintamallissa palveluiden järjestämisestä ja palvelutoiminnan poliittisesta johtamisesta. Apulaispormestarien tehtävät tarkentuvat myöhemmin hallintosäännössä.

Kaupungin palvelut sijoittuvat jatkossa kolmelle palvelualueelle. Palvelualueet ovat hyvinvoinnin palvelualue, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue sekä kaupunkiympäristön palvelualue

Tampereen kaupunki perustaa palvelualueiden johtajan virat 1.1.2016 alkaen. Palvelualueiden johtajien virat edellyttävät julkista hakua. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto päätti virkojen perustamisesta 15.12.2015. Virat tulevat haettaviksi 3.1.2016.

Johtajat uudistavat palvelualueen toiminnan ja vastaavat palvelujen järjestämisestä sekä toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Johtajat tekevät vuoden 2016 aikana esityksen alueensa toiminnan organisoinnista ja aloittavat tarvittavien muutosten tekemisen osana toimintamallin uudistuksen kokonaisuutta.

Kaupungin uusi palvelualueiden toimintamalli käynnistyy viimeistään 1.1.2017. Toiminta alkaa johtajien nimittämisen jälkeen siten, että nykyiset tehtävät ja palvelut siirtyvät näille kolmelle palvelualueelle.

Palvelualueiden johtajat toimivat konsernijohtajan alaisuudessa. He ovat palvelutoiminnan johtajien esimiehiä sekä kaupungin johtoryhmän jäseniä. Johtajat osallistuvat myös palvelualueisiinsa liittyvien kaupungin liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan tavoitteiden asettamiseen.

Tampereen kaupungin lautakuntarakenne uudistetaan. Johtokunnat lakkautetaan, ja niiden tehtävät siirtyvät kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille. Lautakunnat muodostuvat palvelualueille seuraavasti:

Hyvinvoinnin palvelualue: sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistys- ja kulttuurilautakunta. Sosiaali- ja terveysuudistuksen toteuduttua hyvinvoinnin palvelualueella olisi yksi hyvinvointilautakunta.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue: elinvoima- ja osaamislautakunta, asunto- ja kiinteistölautakunta

Kaupunkiympäristön palvelualue: yhdyskuntalautakunta, joukkoliikennelautakunta.

Toimintamallin uudistus on jo aloitettu konsernihallinnon tehtävien läpikäymisellä ja organisaation uudistamisella.

Uudessa kuntalaissa säädetään Tampereen kokoisen kaupungin valtuutettujen vähimmäismääräksi 59. Tampereen valtuusto päätti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti, että Tampereella on jatkossakin nykyinen määrä eli 67 valtuutettua. Kaupunginhallituksella on uudessa toimintamallissa 1.6.2017 alkaen konsernijaosto, jonka tehtävät liittyvät kaupungin tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen ja liikelaitosten omistajaohjaukseen.


Lisätietoja

Strategiajohtaja
Reija Linnamaa
puhelin 040 572 9610
sähköposti [email protected]

Henkilöstöjohtaja
Niina Pietikäinen
puhelin 040 707 9147
sähköposti [email protected]