Siirry sisältöön

Puistojen ja väylien hoitoon oltiin varsin tyytyväisiä nettikyselyn mukaan

Julkaistu 14.12.2015 13.36

Tampereen puistojen ja katujen kesähoito arvioitiin vuonna 2015 keskitasoa paremmaksi. Viheralueiden hoito sain yleisarvosanaksi 3,4 ja liikenneväylien hoito 3,3, asteikolla 1–5. Vuosittainen palautekysely oli avoinna nettisivuilla loka-marraskuussa. Arvosanat olivat enimmäkseen hieman edellisvuotta paremmat. Roska-astioiden kunnossa, riittävyydessä ja tyhjennyksessä riittää vastaajien mielestä eniten parannettavaa. Torien ja kävelykatujen siisteys ja viihtyisyys arvioitiin hieman keskitason alhaisemmaksi.

Puistojen ja leikkipaikkojen siisteys ja viihtyisyys saivat arvosanan 3,4. Leikkivälineiden kuntoon, toimivuuteen ja turvallisuuteen oltiin tyytyväisiä - arvosana oli 3,5. Puistojen roskahuollossa oli vastaajista eniten parannettavaa arvion ollessa 2,8. Puistojen valaistus sai arvosanan 3,1.

Liikenneväylien päällysteiden kunto ja tasaisuus sai arvosanan 2,8. Päällysteiden kunnostustarve nostettiin esiin myös vapaissa palautteissa. Roskahuollossa nähtiin edelleen parantamisen varaa: kadun varsien roska-astioiden riittävyys, tyhjennysväli ja kunto arvioitiin 2,6:ksi. Väylien valaistukseen oltiin tyytyväisimpiä, arvosana oli 3,2. Katuympäristön ja viherkaistojen siisteys sai arvosanan 2,8.

Torien, aukioiden ja kävelykatujen siisteys ja viihtyisyys sai katuja ja puistoja heikomman arvion, 2,9. Kalusteiden, roska-astioiden ja rakenteiden kunnossa oli eniten huomauttamista, mutta valaistukseen oltiin tyytyväisempiä.

Vapaamuotoisissa palautteissa kiitettiin leikkipuistojen hyvästä kunnosta ja viihtyisyydestä sekä kukkaistutuksista. Joillekin alueille kukkaistutuksia kaivattaisiin lisää, ja niitä tulisi hoitaa paremmin. Tilavampia roska-astioita sekä pullojen ja tölkkien palautuspisteitä toivottiin lisää. Työkoneiden pörrääminen häiritsi paikoin, ja koneellinen hoito tuntui ylimitoitetulta joskus. Käsityötäkin tarvittaisiin kasvien hoidossa edelleen. Hiekoitussepeli tuntuu vielä olevan monin paikoin olevan ongelma. Pelkkä kertakeräys ei riitä välttämättä, ja kesäksi väylille jäävä sepeli pölyää pilaten ilmaa. Myös työkoneiden pölyhaittoja tulisi estää ja työmaiden jäljet tulisi siistiä ripeästi.

Tänä vuonna vastaajia oli 179. Eniten palautetta annettiin keskustan alueesta. Tampereen kaupunki on vuodesta 2007 alkaen kysynyt kuntalaisten arvioita kesähoidon laatutasosta. Vuosittain järjestettävän nettikyselyn tavoitteena on kerätä otanta kuntalaisten näkemyksistä ja tämän pohjalta seurata hoidon laatutason kehittymistä sekä kohdentaa kunnossapitoa. Arviointiasteikko on Tampereen kaupungin kehittämä, muut kunnat eivät vastaavaa kyselyä ole järjestäneet.


Lisätietoja

Rakennuttajahortonomi
Teemu Kylmäkoski
puhelin 040 8016376


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen