Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki ja Liikennevirasto allekirjoittivat Kansi ja Areena -hankkeen hankesopimuksen

Julkaistu 8.12.2015 10.05

Tampereen kaupungin ja Liikenneviraston edustajat allekirjoittivat Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen hankesopimuksen 8. joulukuuta Tampereella. Sopimuksessa sovitaan hankkeeseen sisältyvän suunnittelun, rakentamisen ja kannen käytön ehdoista.

Hankesopimuksella mahdollistetaan Kannen ja Areenan rakentaminen niin, että samalla turvataan radanpidon ja rautatieliikenteen toimintaedellytykset.

Hankesopimuksen solminen on merkittävä askel hankkeen toteutumiseen, toteaa Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen. - Kuten vaikutusarvioinnistakin käy ilmi, Kansi ja Areena on valtakunnallisesti merkittävä, ja sillä on huomattavia vaikutuksia työllisyyteen ja verotuloihin koko Pirkanmaalla ja muullakin Suomessa. Hankkeen seuraava vaihe alkaa, kun saamme 11. tammikuuta tarjoukset hankkeen toteuttamisesta kiinnostuneilta yritysryhmittymiltä.

Kansi ja Areena -hankkeella on merkittävä rooli Tampereen kaupunkikeskustan kehittämisessä. Tarkoitus on rakentaa rautatieaseman eteläpuolen rata-alueen päälle kansirakenne, johon sijoittuu mm. monitoimiareena, toimitiloja, hotelli ja asuinrakennuksia.

Kaupunkien tiivistyvä maankäyttö edellyttää Liikennevirastolta ratkaisumalleja ja ohjausta väylien kattamiseksi. - Haluamme toimia edistäjänä kaupunkien kehittämishankkeissa. Tampereen Kansi ja Areena -hankkeessa olemme sopineet ja luoneet yhdessä edellytykset hankkeen toteuttamiseksi vaativassa rataympäristössä radanpidon ehdoin. Tämä toimii jatkossa hyvänä esimerkkinä muille vastaaville hankkeille, kertoo ylitarkastaja Mikko A. Heiskanen Liikennevirastosta.

Deloitte & Touche Oy on arvioinut hankkeen yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia jo hankkeen alussa, ja vaikutusarviointi on päivitetty syyskuussa 2015. Arviointi on tehty Economic Impact Analysis menetelmän avulla (panos-tuotos -analyysi). Yhteiskuntataloudellisessa arvioinnissa tarkastellaan hankkeen vaikutuksia mm. työllisyyteen ja verotuloihin. Lisäksi on arvioitu vaikutuksia arvonlisäykseen sekä erikseen tapahtumien vaikutuksia Tampereen seudun talouteen. Hanke on kokoluokaltaan sellainen, että sillä on myös huomattavia koko maahan ulottuvia vaikutuksia.

Tampereella työttömyys on ollut jo pitkään muuta maata korkeammalla, n. 18 % työvoimasta on työttömänä. Pirkanmaalla työttömyysaste oli 15 %, koko Suomessa noin 13 %.

Tavoitteena on, että rakentaminen alkaisi vuonna 2017. Kansi ja Areena -hanke toisi Tampereelle rakentamisen aikana vuosina 2017-2025 noin 3600 työpaikkaa, eli noin 440 työpaikkaa vuodessa. Koko Suomeen hankkeen rakentaminen toisi tänä aikana yli 6300 työpaikkaa, noin 710 työpaikkaa vuodessa. Valmiina hankkeen vaikutus kokonaistyöllisyyteen olisi Tampereen alueella 2400 työpaikkaa vuodessa, koko maassa 3600 työpaikkaa.

Rakentamisen huippuvuonna 2020 vaikutus olisi merkittävä: Tampereen alueelle noin 880 työpaikkaa (runsaat 680 työmaalla, n. 200 muualla), muualle Pirkanmaalle 85 työpaikkaa, muualle Suomeen n. 600 työpaikkaa.

Kannen rakentamisen investoinnit toisivat valtiolle kerrannaisvaikutusten kautta noin 97 miljoonaa euroa vuosina 2017-2025. Valmiin kannen verotulovaikutus Tampereen alueella olisi kunnallisveroina ja kiinteistöveroina noin 13 miljoonaa euroa vuodessa.

Arvonlisäysvaikutukset kuvaavat hankkeen vaikutusta bruttokansantuotteeseen. Rakentamisvuosina 2017-2025 hankkeen kokonaisvaikutukset arvonlisäyksenä ovat Tampereen alueelle 715 miljoonaa euroa, muualle Pirkanmaalle 38 miljoonaa euroa ja muualle Suomeen 407 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Hankejohtaja Tero Tenhunen, Tampereen kaupunki, p. 050 540 2860

Johtaja Pekka Petäjäniemi, Liikennevirasto, p. 029 534 3586


Teksti Anna-Maria Maunu