Siirry sisältöön

Lastensuojelu: nuorisoikäisten perheet tarvitsevat tukea

Julkaistu 7.12.2015 14.49

Raportti kuuden suurimman kaupungin lastensuojelusta kertoo, että Tampereella ja muissa Kuusikko-kunnissa lastensuojelun haasteena on etenkin nuorisoikäisten perheiden tukeminen. Myös perheiden palvelujen kehittämiseen on edelleen tarvetta.

Tampereella on tänä vuonna pyritty vähentämään nuorisoikäisten sijoitustarvetta lisäämällä ennalta ehkäisevää työtä ja kehittämällä palveluita niin, että asiakas saa tarvittaessa nopeasti räätälöityä apua. Ensi vuonna Tampereen kaupunki aikoo tuoda tarjolle nuorisoikäisten perheiden tarpeisiin suunnattua tukihenkilö- ja vertaisryhmätoimintaa.

Raportti kuuden suurimman kaupungin lastensuojelusta vuodelta 2014 kertoo, että lastensuojeluilmoitusten määrä on Tampereella edelleen vähentynyt: lastensuojeluilmoitusten määrä väheni 2,4 prosentilla vuonna 2014 edellisvuoteen verrattuna. Lastensuojelutarpeen selvitysten määrä puolestaan väheni 12,5 prosentilla.

Tampereella kaikkiaan 10,6 prosenttia alle 18-vuotiaista tamperelaisista oli lastensuojelun asiakkaana vuonna 2014. Osuus on kasvanut vuodesta 2010 lähtien yhteensä 1,5 prosentilla.

Kuusikko-raportin mukaan sijoitettujen lasten määrä nousi Tampereella 1,7 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Tampereella huostaanotot olivat lisääntyneet, kun taas avohuollon tukitoimena tehdyt sijoitukset ja kiireelliset sijoitukset vähenivät edellisvuodesta. Koska lasten ja nuorten määrä Tampereella on kasvanut, vuoden aikana sijoitettuna olleiden lasten osuus kaupungin koko alaikäisestä väestöstä pysyi käytännössä ennallaan: kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuus ikäluokasta oli viime vuonna 1,65 prosenttia.

Myös perhehoidon osuus sijaishuollosta on jatkanut kasvuaan Tampereella: yhä useammin kodin ulkopuolelle sijoitettu lapsi ja nuori sijoitetaan perheeseen laitoksen sijaan.

Tampereella lastensuojelun kokonaiskustannukset vähenivät edelleen jonkin verran. Hyvän kehityksen taustalla on sijaishuollon ostopalvelujen kustannusten väheneminen 7,9 prosentilla, sen sijaan avohuollon kustannukset nousivat.

Perheille suunnattuja ennaltaehkäiseviä palveluja ja muun muassa kotiin tehtävää työtä on tarpeen jatkossa edelleen kehittää, jotta kiireellisten sijoitusten tarve vähenisi ja aikaisempaa harvempi perhe tarvitsisi lastensuojelun asiakkuutta.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Hanna Harju-Virtanen
puhelin 040 806 4730
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen